İNCE DANELİ ZEMİNLERde SIKIŞMA İNDİSİ’NİN İSTATİSTİKSEL VE YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Aşkın Özocak, Şaban Yurtcu
1.945 643

Öz


Sıkışma indisi (Cc), ödometre deneyinden elde edilen boşluk oranı – logaritmik efektif gerilme eğrisinin eğimi olup, ince daneli zeminlerde meydana gelebilecek konsolidasyon oturmasının tahmin edilmesinde kullanılan önemli bir parametredir. Bu çalışmada, son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen ve birçok bilim dalında kullanım alanı bulan Bulanık Mantık (BM) ve Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemleri ince daneli zeminlerin sıkışma indisinin indeks özellikleri vasıtası ile tahmin edilmesinde kullanılmıştır. Literatür araştırmalarından elde edilen 285 adet veri setinin 200 adeti eğitim aşamasında 85 adeti test aşamasında kullanılmıştır. Bağımlı değişken sıkışma indisine bağımsız değişkenlerin etkisini belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, indeks özelliklerinden likit limit (wL), doğal su muhtevası (wn), plastisite indisi (Ip) ve doğal birim hacim ağırlık (ρn) değişkenlerinin sıkışma indisine tesir eden önemli parametreler olduğu görülmüştür.

 

Çalışma sonucunda, sıkışma indisinin belirlenmesinde, BM modelinin tüm analizler içinde ölçülen değerlere en yakın tahminde bulunan yöntem olduğu görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Sıkışma indisi; İnce daneli zemin; Bulanık mantık; Yapay sinir ağları; Çoklu regresyon analizi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.95986

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.