TELAFİ DERSİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN (TDÇP) MATEMATİKSEL MODELLE ÇÖZÜMÜ: GERÇEK BİR UYGULAMA

Ukbe Üsame UÇAR, Selçuk Kürşat İŞLEYEN
3.122 636

Öz


Üniversitelerde bazı dersler dönem içerisinde; sempozyum, teknik gezi, öğretim elemanının akademik görevde olması, gibi çeşitli nedenlerden dolayı yapılamamaktadır. Eğitimin belirlenmiş olan müfredata göre akademik takvim içerisinde tamamlanabilmesi için yapılamayan derslerin sonraki haftalarda telafi edilmesi gerekmektedir. Bu durum klasik ders çizelgeleme probleminden farklı yeni bir ders çizelgeleme probleminin doğmasına neden olmaktadır. Bu problem, telafi dersi çizelgeleme problemi (TDÇP) olarak adlandırılmaktadır. Çalışmada bu problemin çözümü için yeni bir matematiksel model geliştirilmiş ve Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde uygulanmıştır. Mevcut bir zaman çizelgesinden hareketle çeşitli telafi dersi senaryoları hazırlanmış ve bu senaryolar geliştirilen matematiksel model yardımıyla çözülmüştür. Sonuçta derslerin uygun haftalara, günlere, saatlere ve dersliklere atandığı çizelgeler elde edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi; Matematiksel Modelleme; Tamsayılı Programlama; Telafi Dersi Çizelgeleme Problemi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.58011

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.