Türkiye’de Toz Emisyon Alanlarının Belirlenmesi

Kahraman OĞUZ, Muhammet Ali PEKİN
2.679 531

Öz


Toz emisyonuna yönelik ölçümler sınırlıdır, çünkü dünya çapında buna yönelik veri seti ve geniş ölçüm ağı bulunmamaktadır. Toz döngüsü tahmin modelleri, tozun gerçekçi dağılımını tahmin edebilme yeneneğine sahiptir. Bu nedenle, bu tarz çalışmalar için atmosferik toz modelleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye içerisinde toz emisyonu değişiminin zamansal ve mekansal olarak modelleme yöntemi ile gösterilmesidir. Bu çalışmada, toz emisyonu simülasyonu için BSC-DREAM8b modeli kullanılmıştır. Modele başlangıç ve sınır koşulu olarak, USGS 1-km bitki örtüsü veriseti, FAO 4-km küresel toprak tekstür verisi ve ECMWF meteorolojik verisi dahil edilmiştir. Elde edilen çıktılardan,  Türkiye için  mevsimsel toplam toz emisyon oranları hesaplanmıştır. Sonuç olarak, simülasyonlar maksimum toz emisyon oranının Türkiye’nin iç ve güneydoğu bölgelerinde, özellikle Nevşehir, Konya ve Şırnak illeri civarında yoğunlaştığını göstermiştir. Bununla birlikte, Türkiye için en yüksek toplam toz emisyon oranının ilkbahar mevsiminde, en düşük toplam toz emisyon oranının ise kış mevsiminde gerçekleştiği görülmüştür.


Tam metin:

PDF