Önden Yüklemeli Bir Çamaşır Makinesinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Dinamik Olarak Modellenmesi

Mehmet Özer, Atakan Altınkaynak, Vedat Temiz, Turhan Mutlu, Tuğba Dışpınar, Abdulkadir Özgen, Murat Yücel
3.589 599

Öz


Bu çalışmada, önden yüklemeli bir çamaşır makinesinin sıkma aşaması sonlu elemanlar metodu ile modellenerek çamaşır makinesindeki parçaların yer değiştirmeleri ve parçalar üzerindeki gerilmeler öngörülmeye çalışılmıştır. Yapılan sayısal modellemede, dengesiz kütlenin etkisiyle oluşan merkezkaç kuvvet, tambur yüzeyine dinamik olarak etkitilmiştir. Bu etki, tambur hareket ettirilmeden dengesiz kütle hareket ettirilerek sağlanmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında basitleştirilmiş rulman modellenmesi de gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda belirli bölgelerden ölçümler yapılarak mevcut olan deneysel verilerle karşılaştırma yapılmış ve sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür. Bu çalışmada elde edilen sonuçların, çamaşır makinesinin farklı bölgeleri için tasarım değişiklikleri ve iyileştirmeler için yol gösterici olması amaçlanmıştır.


Anahtar kelimeler


Çamaşır makinesi; rulman analizi; sonlu elemanlar yöntemi; dinamik analiz

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.78923

Referanslar


Özer, M., Önden Yüklemeli Bir Çamaşır Makinesinin Dinamik Olarak Modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.

Bayraktar, F. ve Belek, H.T., “Çamaşır Makinası Dinamik Davranışının Deneysel ve Teorik İncelenmesi”, İTÜ Dergisi, Cilt 5, No 2, 135-144, 2006.

Wagner, F., Dynamics of Washing Machine, Doktora Tezi, Technische Universität München, 2000.

Agnani, A., Cannella, F., Martarelli, M., Merloni, G. ve Tomasini, E.P., “Dynamic Characterization of a Washing Machine: Numerical Multi-body Analysis and Experimental Validation”, 26th International Modal Analysis Conference, Orlando, USA, 4-7, Şubat 2008.

Mitsuishi, M. ve Nagao, Y., “Washing Machine Dehydration Dynamics Analysis”, Nihon Kikai Gakkai Nenji Taikai Koen Ronbunshu, Cilt 5, 209-216, 2002.

Weili, S., Sen, Z., Weiwei, G. ve Yuanyuan, L., “Structure Analysis of Inner Cylinder Components of Drum Washing Machine Based on Ansys/Workbench”, Applied Mechanics and Materials, Cilt 385-386, 137-140, 2013.

Kurvinen, E., Sopanen, J. ve Mikkola, A., “Ball Bearing Model Performance on Various Sized Rotors with and without Centrifugal and Gyroscopic Forces”, Mechanism and Machine Theory, Cilt 90, 240-260, 2015.

Pipaniya, S. ve Lodwal, A., “Contact Stress Analysis of Deep Groove Ball Bearing 6210 Using Hertzian Contact Theory”, International Journal of Innovative Research in Engineering & Science, Cilt 3, No 7, 8-16, 2014.

Chunjun, P., Static Analysis of Rolling Bearings Using Finite Element Method, Yüksek Lisans Tezi, Universität Stuttgart, 2009.

Molnar, L., Karoly, V., Bodai, G., Zwierczyk, P. ve Oroszvary, L., “Simplified Modeling for Needle Roller”, Periodica Polytechnica, Cilt 54, No 1, 27-33, 2010.

Landenberger, A. ve El-Zafrany, A., “Boundary Element Analysis of Elastic Contact Problems Using Gap Elements”, Computers & Structures, Cilt 71, No 6, 651-661, 1999.