pH TİTRASYON EĞRİLERİNE DURUM-UZAYI YAKLAŞIMI

Ibrahim ALISKAN, Mesut UYSAL
2.633 541

Öz


Çevresel problemler artan bir eğilime sahiptirler ve bu durum günden güne kötüye gitmektedir. Öte yandan hassas kimyasal prosesler modern kontrol teknikleri ile denetlenememektedirler. Çünkü kimyasal prosesler durum-uzayı ve/veya transfer  fonksiyonu yapısına alınamamışlardır. Bu noktada sitem teori kullanılabilir. Durum-uzayına ulaşmak için kimyasal eşitlikler ve matrisyel formasyon yeterli olacaktır. Sistem matrisinin kare matris boyutlarına alınması ile de transfer fonksiyonu elde edilir. Bu yaklaşımı onaylamak içim zayıf asit-kuvvetli baz reaksiyonu incelemeye alınmıştır. Sayısal veriler ve benzetim sonuçları yeni yaklaşımı onaylamaktadır ve modern kontrol yaklaşımlarının kimyasal proseslere uygulanmasının yolu açılmıştır.

Anahtar kelimeler


sistem teori, sistem modelleme, titrasyon eğrileri, kimyasal nötralizasyon

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.06747

Referanslar


Caldwell, W.I., Coon G.A. ve Zoss L.M., Frequency Response for Process Control, Literary Licensing, LLC, A.B.D., 2012.

Aras, Ö., Bulanık Mantık Teknikleri İle Nötralizasyon Prosesinde On-Line pH Kontrolü, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010

Gustaffson, T.K., “An Experimental Study of a Class of Algorithms for Adaptive pH Control”, Chemical Engineering Science, Cilt 40, No 5,827-837, 1985.

Henson, M.A. ve Seborg, D.E., “Adaptive Non - linear Control of a pH Neutralization Process”, IEEE Transactions on Control System Technology, Cilt 2, No 3,. 169-18, 1994.

Huang, C.C. ve Yu, W.Y., “Applying a Fuzzy Gain Scheduled PID Controller to Dyebath pH”, Textile Research Journal, 71 (12), 1074-1078, 2001.

Carrasco, J. ve Banos, A., “Reset Control of an Industrial In-Line pH Process”, IEEE Transactions on Control System Technology, Cilt 20, No 4, 1100-1106, 2012.

Abdelhadi, A., Gomm, J.B., Yu, D.L. ve Rajarathinam, K., “Nonlinear System Identification and Control of a pH Process using Local Linear Model Networks Strategy”, 20th International Conference on Automation and Computing, Cranfield University, İngiltere, 254-259, 12-13 Eylül 2014.

Takekawa, M., Aoki, J., Nakaya, M., Ohtani, T. ve Ohtsuka, T., “An Application of Nonlinear Model Predictive Control using C/GMRES Method to a pH Neutralization Process”, SICE Annual Conference, Grand Hotel, Tayvan, 1494-1496, 18-21 Ağustos 2010.

Skoog, D.A., West, D.M. ve Holler, F.J., Analytical Chemistry, Saunders College Publishing, New York, A.B.D.,1996.

Dölen, E., Analitik Kimyaya Giriş, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkiye, 1991.

Demirci, Ş. ve Özkan, G.A., Analitik Kimya Temel Kavramlar, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1998.

Christian, G.D., Analytical Chemistry, Wiley, New York, A.B.D., 1994.

Kotz, J.C. ve Treichel, P.M., Chemistry and Chemical Reactivity, Saunders College Pub, Philadelphia, A.B.D., 1996.

Leondes, C.T., Industrial and Manufacturing Systems, Academic Press, Los Angeles, A.B.D., 1998.

Wright, R.A., Soroush, M. ve Kravaris, C., “Strong acid equivalent control of Ph processes: an experimental study”, Industrial Engineering and Chemistry Research, No 30, 2437-2444, 1991.

Ogata, K., System Dynamics, Prentice Hall, New Jersey, A.B.D., 2003.

Khalil, H.K., Nonlinear Systems, Prentice-Hall, New Jursey, A.B.D., 2000.

Yüksel, İ., Otomatik Kontrol, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Bursa, Türkiye, 1997.