GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ

Selçuk Alparslan AVCI, Erkan AFACAN
2.118 695

Öz


Sayısal yöntemler, elektromanyetik problemlerin çözümünde uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi sayısal yöntemlerin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Son yıllarda en çok kullanılan sayısal yöntemlerden bir tanesi zaman bölgesinde sonlu farklar yöntemidir (FDTD). Bu makalede, elektromanyetik dalgaların iki boyutlu plazma ortam içindeki yayılmaları zaman bölgesinde sonlu farklar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. PML ve Mur tipi emici sınır koşulları (ABC) kullanılarak elektromanyetik dalgaların problem uzayının sınırlarında nasıl davrandığı araştırılmıştır. Yapılan simülasyonlarda, PML tipi emici sınır koşulunun Mur tipi emici sınır koşuluna göre daha iyi sonuç verdiği gösterilmiştir.


Anahtar kelimeler


Zaman bölgesinde sonlu farklar yöntemi, yayılma, plazma ortam, gauss hüzmesi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.15921

Referanslar


Yee, K. S., "Numerical Solutions of Initial Boundary Value Problems Involving Maxwell’s Equations in Isotropic Media", IEEE Transactions Antennas Propagation, Cilt 14, No 3, 302-307, 1966.

Mur, G., "Absorbing Boundary Conditions for the Finite-Difference Approximation of the Time-Domain Electromagnetic Field Equations", IEEE Transactions Electromagnetic Compatibility, Cilt 23, No 4, 377-382, 1981.

Berenger, J. P., "A Perfectly Matched Layer for the Absorption of Electromagnetic Waves", Journal of Computational Physics, Cilt 114, No 2, 185-200, 1994.

Taflove, A. and Hagness, S. C., Computational Electrodynamics: The Finite Difference Time Domain, 3. Baskı, Artech House, Norwood, A.B.D., 2005.

Sullivan, D. M., Electromagnetic Simulation Using the FDTD Method, 2. Baskı, Wiley, New Jersey, A.B.D., 2013.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.