TEK-DARBE MODÜLASYONLU BİR FAZLI EVİRİCİ SÜRÜCÜ SİSTEMİNDE HARMONİK ELİMİNASYONU İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM

Zeliha SÜNTER, Hüseyin ALTUN, Sedat SÜNTER
3.113 780

Öz


Bu makalede tek fazlı bir evirici sürücüsü için kısmi kare dalga yönteminin özel bir uygulaması olan tek darbe modülasyonlu bir kontrol yöntemi önerilmiştir. Bu yöntem ile altı adımlı eviricilerde olduğu gibi evirici çıkış geriliminde çift harmoniklerle birlikte üç ve üçün katı olan harmonikler de elimine edilmektedir. Eviricinin bir çıkış periyodunda aynı oranda anahtarlama yapılarak kısmi kare dalga yöntemine göre daha az harmonik içeriğe sahip bir dalga şekli üretilmektedir. Önerilen yöntemde çıkış geriliminin genlik kontrolü değişken doğru akım (DA) baralı evirici vasıtasıyla yapılmaktadır. Önerilen yöntemin ve kısmi kare dalga yönteminin Matlab/Simulink'te modelleri kurulmuş, aynı şartlarda ve değişik çıkış frekanslarında R-L yükü, açık çevrim V/f kontrollü endüktif yük ve tek-fazlı asenkron motor için karşılaştırmalı olarak benzetim sonuçları verilmiştir. Önerilen yöntemin üstünlüğü dalga şekilleri ve harmonik spektrumları ile gösterilmiştir. 


Anahtar kelimeler


Tek fazlı evirici, kısmi kare dalga, tek-darbe modülasyonu, THD

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.34065

Referanslar


Murphy, J.M.D., ve Turnbull, F.G., Power Electronic, Control of AC Motors, Pergamon Press, 1989.

Mohan, N., Undeland, T.M., ve Robbins, W.P., Power Electronics: Converters, Applications, and Design, John Wiley & Sons, Singapore, 1989.

Rashid, H.M., Power Electronics, Circuits, Devices, and Applications, Perason Press, 2014.

Bodur, H., Güç Elektroniği, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.

Samosir A. S., ve Mohd Yatim A. H., “Dynamic Evolution Controller for Single Phase Inverter Application”, IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications, ISIEA 2009, Kuala Lumpur, Malaysia, 530-535, 2009.

Sefa, I., ve Altın, N., “Grid Interactive Photovoltaic Inverters— A Review”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 24, No 3, 409-424, 2009.

Karshenas, H.R., ve Niroomand, M., “Design and implementation of a single phase inverter with sine wave tracking method for emergency power supply with high performance reference”, Proceedings of the Eighth International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS, 1232-1237, 2005.

Börekci, S., ve Öncü, S., “Current Fed Self Oscillating Electronic Ballast Design with Push Pull Inverter”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 24, No 1, 1-6, 2009.

Sotoodeh, P., ve Miller, R.D., “A new single-phase inverter with D-STATCOM capability for grid-connected small wind turbines”, Power and Energy Conference at Illinois, PECI 2013, 175-179, 2013.

Carnieletto, R., Branda, D.I.O., Suryanarayanan, S., Felix, A. F., ve Simo Esa, G. M., “Multifunctional single-phase voltage-source inverter”, IEEE Industrial Applications Magazine, Sept-Oct. 2011, 27-35, 2011.

Öncü, S., ve Sazak, B. S., “Tek Anahtarlı İnverterlerde Bazı Kontrol Palslerinin Silinmesiyle Güç Kontrolu”, Journal of the Faculty of Engineering and Archtecture of Gazi University, Cilt 21, No 1, 123-127, 2006.

Haider, R., Alam, R., Yousuf, N.B., ve Salim, K.M., “Design and construction of single phase pure sine wave inverter for photovoltaic application”, International Conference on Informatics, Electronics & Vision, ICIEV 2012, 190-194, 2012.

Kamel, A.M., ve Ortmeyer, T.H., “Harmonic reduction in single-phase inverter using a parallel operation technique”, Applied Power Electronics Conference and Exposition, APEC' 89, 101-108, 1989.

Tutkun, N., Türkkan, Y., Ibrahimbaş, M., ve Yücel, N., “Harmonic elimination in a single phase inverter output voltage with 2 and 4 bipolar notches in a half cycle by the HGA”, International Symposium on Power Electronics Electrical Drives Automation and Motion, SPEEDAM 2010, 1410-1415, 2010.

Xue, Y., Chang, L., Kjær, S.B., Bordonau, J., ve Shimizu, T., “Topologies of single-phase inverters for small distributed power generators: An overview”, IEEE Transactions on Power Electronics, Cilt 19, No 5, 1305-1314, 2004.

Mamun, A., Elahi, M. F., Quamruzzaman, ve M., Tomal U., “Design and implementation of single phase inverter”, International Journal of Science and Research, IJSR, Cilt 2, No 2, 163-167, 2013.

Mansoor, Abdul Kareem Z., ve Abdullah, Ahmed, G., “Analysis and simulation of single phase inverter controlled by neural network”, Al-Rafidain Engineering, Cilt 20, No 6, 1-14, 2012.

Math Works 2010. MATLAB for Microsoft Windows. Math Works, Mass.

Krause, P.C., “Simulation of unsymmetrical 2-phase induction machines”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Cilt PAS-84, No.11, 1025-1037, 1965.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.