PİNYON-TİPİ TAKIMLA DİŞLİ İMALAT SİMÜLASYONUNDA EVOLVENT PARAMETRESİNİN EFEKTİF SINIRININ TAYİNİ

Mahmut Cüneyt Fetvacı
2.328 604

Öz


Bu çalışmada pinyon-tipi takımla imal edilen evolvent dişlilerin bilgisayar simülasyonu ele alınmıştır. Dişli teorisinden hareketle kesici takımların ve imal edilen iç ve dış dişlilerin matematik modelleri verilmiştir. İmal edilen evolvent bölgenin dişbaşında sonlanmasını sağlayan tasarım parametresinin efektif limitinin bulunması araştırılmıştır. Kesici takımın ve imal edilen dişlinin grafiklerini elde etmek için bilgisayar programları geliştirilmiştir. Böylelike çeşitli takım parametrelerinin imal edilen dişli geometrisindeki etkili önceden incelenebilmektedir. 


Anahtar kelimeler


Asimetrik Evolvent Profil, Helisel Dişli, Pinyon Takım

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.83503

Referanslar


Litvin, F.L., Gear Geometry and Applied Theory, Prentice Hall, New Jersey, A.B.D., 1994.

Tsay, C.-B., “Helical Gears with Involute Shaped Teeth: Geometry, Computer Simulation, Tooth Contact Analysis and Stress Analysis”, Journal of Mechanical Design, Vol 110, No 4, 482–491, 1988.

Chang, S.-L. ve Tsay C.-B., “Computerized Tooth Profile Generation and Undercut Analysis of Noncircular Gears Manufactured with Shaper Cutters”, Journal of Mechanical Design, Cilt 120, No 1, 92-99, 1998.

Liu, C.C. ve Tsay, C.-B., “Tooth Undercutting of Beveloid Gears”, Journal of Mechanical Design, Cilt 123, No 4, 569–576, 2001.

Figliolini, G. ve Angeles, J., “The Synthesis of Elliptical Gears Generated by Shaper-Cutters”, Journal of Mechanical Design, Cilt 125, No 4, 793-801, 2003.

Brauer, J., “A General Finite Element Model of Involute Gears”, Finite Elements in Analysis and Design, Cilt 40, No 13-14, 1857-1872, 2004.

Chen, C.-F. ve Tsay, C.-B., “Tooth Profile Design for the Manufacture of Helical Gear Sets with Small Numbers of Teeth”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Cilt 45, No 12-13, 1531-1541, 2005.

Yang, S.-C., “Mathematical Model of a Helical Gear With Asymmetric Involute Teeth and Its Analysis”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Cilt 26, No 5-6, 448-456, 2005.

Yang, S.-C., “Study on an Internal Gear with Asymmetric Involute Teeth”, Mechanism and Machine Theory, Cilt 42, No 8, 977-994, 2006.

Wu, S.-Z. ve Tsai, S.-J., “Contact Stress Analysis of Skew Conical Involute Gear Drives in Approximate Line Contact”, Mechanism and Machine Theory, Cilt 44, No 9, 1658-1676, 2009.

Fetvacı, C., “Computer Simulation of Helical Gears with Asymmetric Involute Teeth”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 25, No 3, 441-447, 2010.

Chen, W.-L. ve Tsay, C.-B., “Mathematical Model and Tooth Surfaces of Recess Action Wormgears with Double-depth Teeth”, Mechanism and Machine Theory, Vol. 46, No 12, 1840-1853, 2011.

Tsay, M.-F. ve Fong, Z.-H., “Novel Profile Modification Methodology for Moulded Face-gear Drives”, Journal of Mechanical Engineering Science, Cilt 221, No 6, 715-725, 2007.

Chen, Y.-C. ve Tsay, C.-B., “Stress Analysis of a Helical Gear Set with Localized Bearing Contact”, Finite Elements in Analysis and Design, Cilt 38, No 8, 707-723, 2002.

Kuang, J.-H. ve Chen, W.-L., “Determination of Tip Parameters for the Protuberance Preshaving Cutters”, Mechanism and Machine Theory, Cilt 31, No 7, 839-849, 1996.

Tsay, C.-B., Liu,W.-Y. ve Chen, Y.-C., “Spur Gear Generation by Shaper Cutters”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 104, No 3, 271-279, 2000.

Huang, K. J. ve Su, H. W., “Approaches to Parametric Element Constructions and Dynamic Analyses of Spur/helical Gears Including Modifications and Undercutting”, Finite Elements in Analysis and Design, Cilt 46, No 12, 1106-1113, 2010.

Deng, X., Hua, L., ve Han, X.,“Research on the Design and Modification of Asymmetric Spur Gear”, Mathematical Problems in Engineering, Cilt 2015, 2015, doi:10.1155/2015/897257, 2015.

Jelaska, D. T., Gears and Gear Drives, John Wiley & Sons, West Sussex, UK, 2012.

Çakmak, S., Dişli Çarklar : Geometri-Mukavemet-Teknoloji, İstanbul, 1980.

Fetvacı, C., “Definition of Involute Spur Gear Profiles Generated By Gear-Type Shaper Cutters”, Mechanics Based Design of Structures and Machines, Cilt 38, No 4, 481-492, 2010.

Fetvaci, C., “Generation Simulation of Involute Spur Gears Machined by Pinion-Type Shaper Cutters”, Strojniski vestnik-Journal of Mechanical Engineering, Cilt 56, No 10, 644-652, 2010.

Fetvacı, C., “Yuvarlanma Metodu ile İmal Edilen Asimetrik Evolvent Düz Dişlilerin Bilgisayar Simülasyonu”, Mühendis ve Makine, Cilt 52, No 516 , 60-69, 2011.

Colbourne, J.R., The Geometry of Involute Gears, Springer-Verlag, New Jersey, A.B.D., 1987.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.