KLİNKER VE FARİNİN AŞINDIRICI OLDUĞU KOŞULLARDA ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ÖĞÜTÜCÜ OLARAK KULLANILAN DEMİR ESASLI SERT DOLGU İLE KAPLANMIŞ AŞINMA PLAKALARININ ABRASİF AŞINMA DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ

Gökçe Mehmet GENÇER, Reza Ghasemi OWSALOU, Süleyman KARADENİZ
1.810 437

Öz


     Triboloji teorilerine ve aşınma mekanizmalarına göre aşınmayı önlemek ve azaltmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan tamir-bakım kaynağında mevcut ana malzemenin yüzeyi aşınma direnci yüksek olan sert dolgular ile kaplanır ve malzeme endüstriyel işletmelerde tekrar kullanılabilir hale getirilir.

     Çalışmanın amacı, çimento ham maddesi farinin ve çimento ara maddesi klinkerin çimento üretimi sırasında kullanılan öğütme değirmenlerdeki sert dolgu ile kaplanmış aşınma plakalarının abrasif aşınmalarına etkisini belirlemektir. Kaplamalar EU S355JO çelik plakalar üzerine beş farklı ticari sert dolgu elektrodu kullanılarak örtülü elektrod yöntemi (SMAW) ile yapılmıştır. Abrasif aşınma testleri kuru kum-kauçuk disk abrasif aşınma makinasında ASTM G65 standardında belirtilen Prosedür A’ya göre yapılmıştır. Ancak deneylerde ASTM G65 testinde belirtildiği üzere aşındırıcı olarak kuarz partikülleri yerine klinker ve farin partikülleri kullanılmıştır. Çimento üretiminde kullanılan öğütücü değirmenlerdeki gerçek aşındırıcı olan klinker ve farinin aşındırıcı olarak kullanılması, sert dolgu kaplamalarının aşınma direncinin tespitini kuarz aşındırıcıya göre daha gerçekçi hale getirmiştir. Mikroyapı incelemeleri optik mikroskop (OM) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak yapılmış ve mikroyapı incelemelerini desteklemek için sert dolgularda oluşan fazlar XRD analizi ile belirlenmiştir. Kaplamaların mikro Vickers sertlik ölçümleri oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.


Anahtar kelimeler


Abrazif aşınma, Sert dolgu, metal karbür, örtülü elektrod kaynağı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.48584

Referanslar


Wang, X-h., Zou, Z-d., Qu, S-y., "Microstructure of Fe-Based Alloy Hardfacing Coating Reinforced by TiC-VC Particles", Journal of Iron and Steel Research International, Cilt 13, No 4, 51-55, 2006.

Su, Y.L., Chen, K.Y., "Effect of Alloy Additions On Wear Resistance of Nickel Based Hardfacing", Welding Journal, Cilt 76, No 3, 143-150, 1997.

Lin, Y.C., Wang, S.W., "Wear Behavior of Ceramic Powder Cladding on an S50C Steel Surface", Tribology International, Cilt 36, 1-9, 2003.

Jha, A.K., Prasad, B.K., Dasgupta, R., Modi, O.P., "Influence of Material Characteristics on the Abrasive Wear Response of Some Hardfacing Alloys", Journal of materials Engineering and Performance, Cilt 8, No 2, 190-196, 1999.

Crook, P., "Friction and Wear of Hardfacing Alloys", Friction, Lubrication and Wear Technology - ASM Handbook, Cilt 18, 758-765, 1992.

Bucheley, M.F., Gutierrez, J.C., Leon, L.M., Toro, A., "The Effect of Microstructure on Abrasive Wear of Hardfacing Alloys", Wear, Cilt 259, 52-61, 2005.

Kirchgassner, M., Badisch, E., Franek, F., "Behaviour of Iron-Based Hardfacing Alloys Under Abrasson and Impact", Wear, Cilt 265, 772-779, 2008.

Wu, W., Wu, L.-T., "The Wear Behaviour Between Hardfacing Materials", Metallurgical and Materials Transactions A, Cilt 27A, 3639-3648, 1996.

Deng, H., Shi, H., Tsuruoka, S., "Influence of Coating Thickness and Temperature On Mechanical Properties of Steel Deposited With Co-Based Alloy Hardfacing Coating", Surface and Coatings Technology, Cilt 204, 3927-3934, 2010.

Jiang, Q.Y., Wang, S.N., "Abrasive Wear Locomotive Diesel Engines and Contaminant Control", Tribology Transactions, Cilt 41, No 4, 605-609, 1998.

Yang, K., Yu, S., Li, Y., Li, C., "Effect of Carbonitride Precipitates on the Abrasive Wear Behaviour of Hardfacing Alloy", Applied Surface Science, Cilt 254, 5023-5027, 2008.

Zhao, R., Barber, G.C., Wang, Y.S., Larson, J.E., "Wear Mechanism Analysis of Engine Exhaust Valve Seats With a Laboratory Simulator", Tribology Transactions, Cilt 40, No 2, 209-218, 1997.

"G 65 - Standard Test Method for Measuring Abrasion Using the Dry Sand/Rubber Wheel Apparatus" Book of ASTM Standards, Cilt 03.02.

Karadeniz, S., "Plasmametallurgische Herstellung Von Metallegierungen (Gleitlagerwerkstoffe Auf Al-Pb-Sowie Al-Pb-Fe-Basis)" Von der Fakultat für Maschinenwesen der Universitat Hannover, 1981.

Wang, X., Han, F., Liu, X., Qu, S., Zou, Z., "Microstructure and wear properties of the Fe–Ti–V–Mo–C hardfacing alloy", Wear, Cilt 265, 583-589, 2008.

Yang, J., Tian, J., Hao, F., Dan, T., Ren, X., Yang, Y., Yang, Q., "Microstructure and Wear Resistance of the Hypereutectic Fe–Cr–C Alloy Hardfacing Metals With Different La2O3 Additives", Applied Surface Science, Cilt 289, 437-444, 2014.

Catillejo, F.E., Marulanda, D.M., Olaya, J.J., Alfonso, J.E., "Wear and Corrosion Resistance of Niobium-Chromium Carbide Coatings on AISI D2 Produced Through TRD", Surface and Coatings Technology, 254, 104-111, 2014.

Yamada, K., Takahashi, T., Motoyama, M., Nagai, H., "X-Ray Spectroscopic Analysis of Solid State Reaction During Mechanical Alloying of Molybdenum and Graphite Powder Mixture", Materials Transactions, Cilt 43, No 9, 2292-2296, 2002.

Verdon, C., Karimi, A., Martin, J.-L., "A Study of High Velocity Oxy-fuel Thermally Sprayed Tungsten Carbide Based Coatings. Part 1: Microstrctures", Materials Science and Engineering A, Cilt 246, 11-24, 1998.

Yan, Z., Cai, M., Shen, P.K., "Nanosized Tungsten Carbide Synthesized by a Novel Route at Low Temperature for High Performance Electrocatalysis", Scientific Reports, Cilt 3, 1646, 2013.

Ganesan, R., Ham, D.J., Lee, J.S., "Platinized Mesoporous Tungsten Carbide for Electrochemical Methanol Oxidation", Electrochemistry Communications, Cilt 9, 2576-2579, 2007.

Cay, V.V., Ozan, S., Gök, M.S., "The Effect of Hydrogen Shielding Gas On Microstructure and Abrasive Wear Behaviour in the Surface Modification Process Using the Tungsten Inert Gas Method", Journal of Coating Technology and Research, Cilt 8, No 1, 97-105, 2011.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.