KAOLEN TÜRÜNÜN SAĞLIK GEREÇLERİ PORSELEN BÜNYESİNİN PİROPLASTİK DEFORMASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Derya Yeşim (TUNÇEL) HOPA, Emel ÖZEL
1.949 456

Öz


Seramik sağlık gereçleri yüksek sıcaklık pişirimiyle üretilen camsı porselenler olduklarından, piroplastik deformasyon bu ürünlerde sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Piroplastik deformasyonu önlemede mikroyapı düzenlemesinin önemi büyüktür. Mikroyapıda iğnemsi müllit kristallerinin miktarının artırılması ve camsı faz içerisinde müllit ve kalıntı kuvars kristallerinin homojen bir şekilde dağılmasının piroplastik deformasyonu düşürmede etkin rol oynadığı daha önceki çalışmalarda gözlemlenmiştir. Kaolenler, porselen içerisinde en ince tane boyutlu hammaddeler olduklarından, kristal oluşumu için sadece reaktif bileşenler olmakla kalmayıp aynı zamanda mikroyapının homojenliğinde büyük rol oynamaktadırlar. Bu çalışmada, standart reçetede yer alan kaolen türü ve miktarının sağlık gereçleri porselen bünyesinin piroplastik deformasyon ve diğer fiziksel ve mekanik özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Seger yaklaşımıyla sağlık gereçleri bünyesinde kaolen türü ve miktarlarının modifiye edilerek bünyenin proplastik deformasyon özelliğinin ve fiziksel özelliklerin kontrol edilebileceği ortaya çıkartılmıştır. 


Anahtar kelimeler


Sağlık gereçleri porseleni, Kaolen, Piroplastik deformasyon

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.87765

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.