Honlama Prosesinde Yüzey Kalitesinin Taguchi Metodu İle İyileştirilmesi

Mustafa YURDAKUL, Serkan GÜNEŞ, Yusuf Tansel İÇ
2.901 1.026

Öz


Hidrolikte kullanılan en kritik parçalardan biri de farklı et kalınlıklarında ki çelik borulardır. Boru iç yüzeyinde oluşan yüzey hataları, bu boruların içinde çalışan piston, sızdırmazlık elemanları gibi önemli parçalara da zarar verebilir. Bunun önüne geçmek için, boruların tornalanmasının ardından honlama operasyonu gerçekleştirilir. Honlama ile yüzey pürüzlülük değeri oldukça iyi seviyelere getirilebilir. İşte bundan dolayı honlama prosesi sanayide sık kullanılan önemli bir proses olmuştur. Honlamada yüzey pürüzlülük değerine etki eden kontrol edilebilir faktörlerin en önemlileri; takım ilerleme hızı, takım dönüş hızı ve honlama taşı tane büyüklüğüdür. Bu faktörlerin optimize edilmesi, honlama verimini arttıracak ve yüzey pürüzlülük değerinin en iyilenmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada optimizasyon yapmak için Taguchi metodu kullanılmıştır. Taguchi metodu, honlama prosesi yüzey pürüzlülük karakteristiğini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin belirlenen seviyelerini kullanarak çeşitli deney kombinasyonları ortaya koymaktadır. Belirlenen bu kombinasyonlara uygun olarak yapılan deneylerin ardından hem manual olarak hesaplanarak hem de Minitab paket programı aracılığıyla en iyi yüzey pürüzlülük değerini veren deney kombinasyonu belirlenebilmektedir. Böylece başka honlama uygulamalarında da bu kombinasyonun kullanılıp kullanılamayacağı ya da hangi faktör seviyelerinin kullanılacağının uygun olacağı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Honlama, Tornalama, Talaşlı imalat, Yüzey pürüzlülüğü, Taguchi, Minitab, İstatistiksel analiz

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.40509