TÜRKİYE’DEKİ İLKÖĞRETİM YAPILARININ DEPREM DAYANIMININ İNCELENMESİ

Asena Soyluk, Ayşe Esra Gerek
3.270 440

Öz


 

ÖZET

 

Türkiye’de afet denilince akla gelen en önemli doğa olayı depremdir. Ülkemizin çok büyük bir kısmı 1. ve 2. Derece deprem bölgelerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanılan depremler ve deprem hasarları yapılaşmada, depreme dayanıklı yapı tasarımında mimari tasarımın önemini göstermiştir. 1999 Marmara Depremi sonrası kamu kuruluşları tarafından eğitim yapıları için çeşitli tip projeler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu tip projelerde DBYBHY-2007 ‘e göre bazı düzensizliklere rastlandığı görülmektedir.  Tüm bu veriler göz önüne alınarak 3 farklı formda tip projeler oluşturularak Probina-orion programı ile modellenmiştir. Kare, dikdörtgen ve L form şeklinde tasarlanan formların deprem sırasındaki davranışları 2007 Deprem Yönetmeliği düzensizlikleri açısından incelenmiştir. Bu analizlerin sonuçlarına göre formların davranışları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak eğitim yapısı olarak tasarlanan farklı formların geometrileri ve simetrik taşıyıcı sistemlere sahip olmaları deprem sırasındaki davranışlarını etkilediği görülmektedir.

 

INVESTIGATION OF EARTHQUAKE RESISTANCE AT PRIMARY SCHOOL BUILDINGS IN TURKEY

 

ABSTRACT

 

The most important natural disaster is earthquake in Turkey. A very large part of our country has 1st and 2nd degree in earthquake zones. Experienced in the past earthquakes and earthquake damages showed the importance of architectural design of buildings on the earthquake. Various types of projects have been created for educational buildings by public organizations after the 1999 Marmara earthquake. there is some irregularity on these types of projects according DBYBHY-2007. According to all these datas, three different types of projects were designed and modeled by Probina-orion program. Square, rectangular and L-shaped form were investigated in terms of 2007 Earthquake Guide irregularities. According to the results of these analyzes, behavior of forms during the earthqauke were compared.Results obtained from the study show that the geometry and symmetrical static systems of the different forms of education buildings have affected their behaviors during the earthquakes.

Keywords : Earthquake, Educational Buildings , Irregularities , Damages


Anahtar kelimeler


Anahtar Kelimeler: Deprem, Eğitim Yapıları, Düzensizlikler, Hasarlar

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.44283

Referanslar


JICA, “Türkiye’de Doğal Afetler Konulu Ülke Strateji Raporu”, JICA, Ankara, 29, 2004.

Akıncıtürk, N.,”Yapı Tasarımında Mimarın Deprem Bilinci”,Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003.

Akbulut, M.T.,“Eğitim Yapılarının Deprem Güvenliğinin Değerlendirilmesi ve Tasarım Prensipleri “, Uluslararası Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 2007.

Gelibolu, İ.S., “ STA4-Cad Paket Programı ile Sap2000 analiz programının Mod Birleştirme Yöntemi Kullanarak Karşılaştırılması.”, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü – Y. Lisans Tezi, Adana, 2008.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, (2010). Eğitim Yapıları Mimari Proje Hazırlanması Genel İlkeleri. Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.