ENERJİ NAKİL HATLARI GÜZERGÂH TESPİTİ VE PROJE ÇİZİMİNİN OTOMASYONU

HASAN EROĞLU, Musa AYDIN
4.457 773

Öz


Geçmişten günümüze kadar sürekli artış gösteren enerji talebini karşılayabilmek için yeni Enerji nakil hatlarına (ENH) ihtiyaç vardır. Yeni ENH’ler için en uygun güzergâhın tespiti ve projesinin çizimi, mühendisler için oldukça zaman alan ve karmaşık bir problemdir. Literatürde ENH’lerin en uygun güzergâhının tespiti için birçok çalışma yapılmıştır. Ancak tüm bu işlemleri bir araya getirerek güzergâh tespitini kolaylaştıracak ve belirlenen bu güzergâhta hattın profilini çizerek projelendirmesini yapabilecek bir yazılım ihtiyacı olduğu görülmektedir.

Bu çalışmada, ENH’lerin en uygun güzergâh tespitinin yapılabilmesi için Coğrafi bilgi sistemlerini (CBS) kullanan bir ara yüz tasarlanmış, belirlenen güzergâh için ENH projesinin profilini çizebilen ve diğer tüm proje işlemlerini gerçekleştirebilen bir çizim programı yazılmıştır. Ayrıca ENH projelerinin görsel olarak üç boyutlu arazi modeli ve uydu fotoğrafı üzerinde gösterimi yapılarak kullanıcıların projeyi gerçek arazi modeli üzerinde kontrol edebilmeleri sağlanmıştır.


Anahtar kelimeler


Enerji Nakil Hattı (ENH) Güzergah Tespiti, Güzergah Optimizasyonu, ENH Proje Çizimi, ENH projelerinin üç boyutlu gösterimi.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.97844

Referanslar


Kahraman, C. ve Kaya, I., “A fuzzy multicriteria methodology for selection among energy alternatives”, Expert Systems withApplications, 37, 6270-6281, 2010.

Eroğlu, H. ve Aydin, M., “Optimization of Electrical Power Transmission Lines' Routing using AHP, Fuzzy AHP and GIS”, Turk. J. Elec. Eng. & Comp. Sci., DOI: 10.3906/elk-1211-59, 2013.

Yıldırım, V., Doğalgaz iletim hatlarının belirlenmesi için coğrafi bilgi sistemleri ile raster tabanlı dinamik bir modelin geliştirilmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Yomralıoğlu, T., “Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir”, Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamaları, Akademi Kitabevi, 2005.

Durduran, S.S. ve Aydin, M., “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak elektrik enerji nakil Hatlarının Güzergah Seçimi ve Örnek Bir Uygulama”, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Konya, 459-464, 24-26 Ekim 2007.

Feldman, S. C. ve Ark., “A Prototype for Pipeline Routing Using Remotely Sensed Data and Geographic Information system Analysis”, Remote Sens. Environ., 53, 123-131, 1993.

Warner, L., L. ve Diab, R., D., “Use of geographic information systems in an environmental impact assessment of an overhead power line”, Impact Assessment and Project Appraisal, 20(1), 39–47, 2002.

Nataraj, S., “Analytic hierarchy process as a decision-support”, Issues in Information Systems, 6, 16–21, 2005.

Nonis, C., N. Ve Ark., “Investigation of an AHP based multi criteria weighting scheme for GIS routing of cross country pipeline projects”, 24th International Symposium on Automation&Robotics in Construction, Madras (India), 397-403, 19-21 Eylül 2007.

Schmidt, J., A., Implementing a GIS Methodology for Siting High Voltage Electric Transmission Lines, Saint Mary’s University of Minnesota University Central Services Press, Minnesota, 1999.

Yildirim, V. ve Nisanci, R., “Developing a geospatial model for power transmission line routing in Turkey”, FIG Congress 2010, Sydney, 11-16 Nisan 2010.

Wan, J., ve Ark., “The application of AHP in oil and gas pipeline route selection”, 19th International Conference on Geoinformatics, Shanghai, 10, 1–4, 24-26 Haziran 2011 .

Balogun, A. ve Ark., “Optimal Oil Pipeline Route Selection using GIS: Community Participation in Weight derivation and Disaster Mitigation”, International Conference on Future Environment and Energy (IPCBEE), Singapoore, 28, 100-104, 2012.

Mali, V. ve Ark., “Enhanced routing in disaster management based on GIS”, International Conference on Intuitive Systems & Solutions, Mumbai, 14-18, 5-6 Ocak 2012.

Selçuk, L., “An avalanche hazard model for bitlis province, Turkey,using gis based multicriteria decision analysis”, Turk. J. of Earth Sci., 22, 523–535, 2013.

Zsigraiová, Z. ve Ark., “Operation costs and pollutant emissions reduction by definition of new collection scheduling and optimization of MSW collection routes using GIS. The case study of Barreiro, Portugal”, Waste management, 33(4), 793-806, 2013.

Tüdeş, Ş., “Proposal of the analytical model on the evaluation of the geological thresholds in planning: case study portsmounth (england)”, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 26(2), 273–288, 2011.

Gürer İ, Uçar İ., “Simulation of the runoff hydrograph by SRM supported by gis and remote sensing (Kayseri-Sarız creek watershed case study)”. J Fac Eng Arch Gazi Univ., 28(1), 91–101, 2013.

Demircan, S., “Çoklu Etmenler Kullanılarak Enerji Nakil Hattı Güzergâh Optimizasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Eroğlu, H., “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Gerçekleştirilecek Olan Bilgisayar Destekli Bir Modelle Elektrik Enerji Nakil Hatlarının Güzergâh Optimizasyonu”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

Kul, Y., Şeker, A., Yurdakul, M. “Usage of fuzzy multi criteria decision making methods in selection of nontraditional manufacturing methods”. J Fac Eng Arch Gazi Univ. 29(3), 589–603, 2014.

Dongli, Z., Xinping, G., Yinggan, T., Yong, T., 2012, “An Artificial Bee Colony Optimization Algorithm Based on Multi-exchange Neighborhood”, 2012 Fourth International Conference on Computational and Information Sciences, 211–214. doi:10.1109/ICCIS.2012.63.

Eke İ., Taplamacioğlu M., Kocaarslan İ., “Design of robust power system stabilizer based on artificial bee colony algorithm”. J Fac Eng Arch Gazi Univ., 26(3), 683–690, 2011.

Öztürk., C., “Artificial bee colony algorithm for dynamic deployment of wireless sensor networks”, Turkish J Electr Eng Comput Sci, 20, 255–262, 2012.

Öztürk C., Hancer E., Karaboga D., “Automatic clustering with global best artificial bee colony algorithm”, J Fac Eng Arch Gazi Univ. 29(4), 677–687, 2014.

Sönmez., Y., “Estimation of fuel cost curve parameters for thermal power plants using the ABC algorithm”, Turkish J Electr Eng Comput Sci, 21, 1827–1841, 2013.

Öztürk A., Duman S., “Determination of the conditions of optimal operation in power systems using genetic algorithm”, J Fac Eng Arch Gazi Univ., 24(3), 539–548, 2009.

Kalinli A., Aksu Ö., “Genetic algorithm model based on dominant gene selection operator”, J Fac Eng Arch Gazi Univ, 26(4), 869–875, 2011.

Demirel N., Gökçen H., Akçayol MA., Demirel E., “A hybrid genetic algorithm for multistage integrated logistics network optimisation problem”. J Fac Eng Arch Gazi Univ. 26(4), 929–936, 2011.

Dener M., Akcayol MA., Toklu S., Bay FÖ., “Genetic algorithm based a new algorithm for time dynamic shortest path problem”. J Fac Eng Arch Gazi Univ., Vol 26(4), 915–928, 2011.

Aydemir M., “Performance of some optimızation methods for patch antenna problems”, J Fac Eng Arch Gazi Univ. 29(3), 579–588, 2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.