FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet Fevzi KÖSEOĞLU, Şenol BAŞKAYA, Tamer ÇALIŞIR
4.711 1.079

Öz


Bu çalışmada, üç farklı model kombi cihazının özellikleri ve ısı eşanjör performansları deneysel olarak incelenmiştir. Test edilen kombilerin teknik özellikleri birbirlerine çok yakın ve performans değerleri açısından hepsi yaklaşık aynı güçtedirler. Cihazlar arasındaki en önemli fark ısı eşanjör tasarımlarıdır. Testleri gerçekleştirilen kombilerin ilki (K1) bileşik ısı eşanjörü, ikincisi (K2) düz ısı eşanjörü ve üçüncüsü (K3) çift ısı eşanjörü ihtiva etmektedirler. Bu çalışmada öncelikle amaç tüm ısı hücrelerinin performansının belirlenmesi ve K1 bileşik ısı eşanjörünün üstünlüklerini ve avantajlarını tespit etmektir. Tüm kombiler ısıtma devresinin rejime gelmesi sırasında, ısıtma devresinin rejimde olması ve devre dışında olması durumlarında kullanım suyunun rejime gelmesi sırasında, benzer şekilde kullanım suyunun devrede olması durumunda ısıtma suyunun rejime gelmesi ve son olarak değişik debilerde kullanım suyunun performansı incelenmiştir. Performans belirlemeye yönelik olarak yapılan farklı ve parametrik deneyler sonucunda, bileşik ısı eşanjörlü kombi cihazının (K1) diğer test edilen kombi cihazlarından ısı enerjisi transfer özellikleri bakımından üstünlükleri ve avantajları olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Isı eşanjörü, kombi, ısıl performans

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.80505

Referanslar


Kakaç, S. ve Liu, H., Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design, CRC, New York, A.B.D., 2002.

Kays, W. M. ve London, E. L., Compact Heat Exchangers, Krieger Publishing C., 1998.

Shah, R. K. ve Sekuliç, D. P., Fundamentals of Heat Exchanger Design, Wiley & Sons, A.B.D., 2002.

TS EN 625, Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan Kombine Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları “Kombi”) Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin Belirli Şartlar, TSE, 1995.

TS 12514, Birleşik Isıtma Cihazları "Kombi" Gaz Yakan, Atmosferik Brülörlü-Anma Isı Gücü 70 KW'ı Geçmeyen-Montaj Kuralları, TSE, 1998.

TS EN 677, Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan Yoğuşmalı Kazanlar İçin Belirli Şartlar, TSE, 1995.

TS 4040, Makina Hz. Grb. Kazanlar-Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler, TSE, 1983.

TS 4041, Makina Hz. Grb. Kazanlar-Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları, TSE, 1988.

TS 3818, Mühendislik Hizmetleri Hz. Grb. Isıtma Sistemleri-Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı, Yerleştirilmesi ve Güvenlik Kuralları, TSE, 1994.

TS 2754, Mühendislik Hizmetleri Hz. Grb. Kalorifer Kazanları İşletme, Muayene, Bakım ve Tasarımı Kuralları, TSE, 1977.

TS 1996, Makina Hz. Grb. Eşanjörler Isıtma Tesisleri İçin, TSE, 1975.

TS 12355, Yetkili Servisler-Kat Kaloriferleri ve Kombiler İçin Kurallar, TSE, Ankara, 2003.

TS 12355/T1, Yetkili Servisler-Kat Kaloriferleri ve Kombiler İçin Kurallar Tadil 1, TSE, 2003.

TS 12806, Kombi ve Kat Kaloriferi Bakım ve Onarımcısı, TSE, 2002.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.