KIRIKKALE İLİ YERLEŞİM ALANI İÇİN EN BÜYÜK İVME, ZEMİN BÜYÜTMESİ VE HAKİM TİTREŞİM PERİYODU ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yetiş Bülent Sönmezer, Sami Oğuzhan Akbaş, Nihat Sinan Işık
2.606 811

Öz


Kırıkkale, deprem üretme potansiyeli yüksek Kuzey Anadolu, Bala, Seyfe, Karakeçili, Kırıkkale-Sungurlu ve Keskin gibi önemli fay zonlarına mesafesi nedeniyle deprem tehlikesi yüksek olan bir şehirdir. Kırıkkale il merkezi zeminlerinin dinamik davranış özelliklerini ortaya çıkarmak ve yeni yerleşim alanları ile yapılaşmaya yol gösterici olmak amacı ile derlenen 107 sondaj, 15 sismik kırılma ve 6 aktif kaynaklı yüzey dalgası yöntemi (MASW) verisinden elde edilen geoteknik ve jeofizik veriler kullanılarak, eşdeğer doğrusal analiz yöntemi ile bir boyutlu sismik tepki analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde, azalım ilişkilerinden elde edilen hedef spektrumla ölçekli 7,14 moment büyüklüğüne (Mw) sahip 1999 Düzce Depreminin Lamont-1061 kaydı kullanılmış ve inceleme konusu bölgenin pik yer ivmesi, zemin büyütmesi ve zemin hakim periyotları değerlendirilerek haritalanmıştır. Sunulan haritalarda çalışma alanında genel olarak yüksek ivme ve orta-yüksek periyot değerleri gözlenmektedir. 


Anahtar kelimeler


Büyütme; Pik Yer İvmesi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.54639

Referanslar


Kramer, S.L., Geotechnical Earthquake Engineering, PrenticeHall, Upper Saddle River, New Jersey. 653 pp, 1996.

Tezcan, S.S, Kaya, E, Bal I.E, Ozdemir, Z., “Seismic amplification at Avcilar, Istanbul”, Eng Struct 24, 661–667, 2002.

Kılıç, H., Özener, P.T., Ansal, A., Yıldırım, M., Özaydın, K., Adatepe, S., “Microzonation of Zeytinburnu region with respect to soil amplification: a case study”, Engineering Geology, Cilt 86, Sayı 4, 238–255, 2006.

Selçuk, L., Çiftçi, Y.,. “Microzonation of the Plio-Quaternary soils: a study of the liquefaction risk potential in the Lake Van Basin, Turkey”, Bull. Eng. Geol. Environ., 66(2), 161–176, 2007.

Ketin, İ., “Yozgat bölgesinin jeolojisi ve Orta Anadolu Masifi'nin tektonik durumu”, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 6(1), 1-40, Ankara. 1955.

Erkan, Y., Orta Anadolu masifinin Kırşehir bölgesinde etkili rejyonal metamorfizmanın petrolojik incelenmesi, Doçentlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, (yayımlanmamış), Ankara, 1975.

Seymen, İ., Kaman dolayında Kırşehir masifinin jeolojisi, İstanbul Tek. Üniv. Maden Fak., Doçentlik Tezi, 164 (yayımlanmamış), 1982.

Ayan, M., “Contribution e Tetude petrographique et geologique de la region situee an NordEst de Kaman”, MTA yayını, 115, Ankara 332s, 1963.

Akyürek, B., Bilginer, E., Akbaş, B., Hepşen, N., Pehlivan, Ş., Sunu, O., Soysal, Y., Dağer, Z., Çatal, E., Sözeri, B., Yıldırım, H., ve Hakyemez, Y., “Ankara Elmadağ-Kalecik dolayının temel jeoloji özellikleri”. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı 20, 31-46. 1984.

Birgili, Ş., Yoldaş, R., Ünalan, G., 1975. Çankırı-Çorum Havzasının Jeolojisi ve Petrol Olanakları. MTA Rapor, Rapor no:5621, (yayımlanmamış).

Koçyiğit, A., 2008. “Ankara’nın depremselliği ve 2005-2007 Afşar (Bala-Ankara) Depremlerinin kaynağı”, MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, 1-7, 2008.

Parejas, E., Pamir, H. N., “19 Nisan 1938 Orta Anadolu yer deprenmesi” İst. Üniv, Fen. Fak. Yayınları, seri B., cilt 4, no. 3/4, 1939.

Reiter, L., Earthquake Hazard Analysis: issues and insights, Columbia University Press, New York, 1990.

Deniz, A. ve Yücemen, M. S., “Magnitude conversion problem for the Turkish earthquake data”, Natural Hazards Sayı 55, 333–352. 2010.

Deniz, A., Estimation of Eartquake Insurance Premium Rates for Turkey, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ODTÜ, 2006.

Gutenberg, B., and Richter C.F., “Earthquake Magnitude, Intensity, Energy and Acceleration (second paper)”, Bulletin. Seismological Society. America., Cilt 46, Sayı 2, 105-145, 1956.

Vucetic, M., Dobry, R., “Degradation of marine clays under cyclic loading”, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 114(2), 133-149. 1989.

Darendeli, M.B., Development of a new family of normalized modulus reduction and material damping curves, Doktora Tezi, University of Texas at Austin, 2001.

Robertson, P. K., Woeller, D. J., Finn “WDL “Seismic cone penetration test for evaluating liquefaction potential”, J Soil Mech Found Div, 29, 686–695, 1992.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.