TARİHİ YIĞMA YAPILARDAKİ HASARLI KEMERLER ÜZERİNDE FRP ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Fatih Kürşat Fırat, Ahmet Eren
2.456 600

Öz


Bu çalışmada hasar verilmiş kemerlere uygulanan değişik FRP ile güçlendirme teknikleri deneysel olarak incelenmiştir. Yedi adet kemer numunesi, pres tuğla ve tarihi yapılardaki harca benzer kireç esaslı düşük dayanımlı harç kullanılarak imal edilmiştir. Yeterli dayanıma ulaşan (28 gün dayanımı) kemerlerden, referans olarak adlandırılan numune göçme anına kadar yüklenmiş, diğer numunelere de belli oranda hasar verilmiştir. Sonra farklı boyutlardaki FRP şeritleri, ankraj uygulamaları ve derz dolgu tekniğini içeren altı farklı güçlendirme tekniği altı kemer numunesi üzerinde teste tabi tutulmuştur. Güçlendirme tekniği uygulanan hasar verilmiş kemer numuneler, ticari bir yapısal analiz programı kullanılarak nümerik olarak modellenmiş ve deneysel sonuçlarla nümerik sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, güçlendirilmemiş referans numunesine oranla güçlendirilmiş kemer numunesi kapasitesinin en az %158 arttığını ve aynı zamanda kemer derzlerinin yalnızca epoksi reçinesi ile güçlendirilmesinin hasar görmüş tuğla kemer kapasitesini artırmada etkili bir alternatif olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Yığma kemerler; Tarihi yapılar; Hasar; LUSAS programı; FRP

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.46980

Referanslar


Mendes, N Mendes, Lourenço, P.B., “Sensitivity Analysis of the Seismic Performance of Existing Masonry Buildings”, Engineering Structures, Volume 80, 137-146, 1 December 2014.

Ural, A., Firat,F.K., “Evaluation of Masonry Minarets Collapsed by a Strong Wind Under Uncertainty, Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-014-1531-7, 2014.

Soyluk, A., Tuna, M.E., “Dynamic Analyses of Historical Sehzade Mehmet Mosque for Base Isolation Applıcation”, Journal of theFaculty of Engineering and Architecture of Gazi University,Cilt 26, No 3, 667-675, 2011.

Can, H., Kubin, J. ve Ünay, A.İ., “Seismic Behavior of Historical Masonry Buildings wıth Irregular Geometry”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol 27, No 3, 679-686, 2012.

Cancelliere, I.,Imbimbo, M. ve Sacco E., “Experimental Tests and Numerical Modeling of Reinforced Masonry Arches, Engineering Structures, 32, 776-792, 2010.

Oliveira, D., Basilio, I. ve Lourenço, P.B., “Experimental Behavior of FRP Strengthened Masonry Arches”, Journal of Composites for Construction, 14 (3), 312–322,2010.

Borri, A., Castori, G. veCorradi, M., “Intrados Strengthening of Brick Masonry Arches with Composite Materials”, Composites: Part B, 42, 1164-1172, 2011.

Elmalich, D. ve Rabinovitch, O., “Masonry and Monolithic Circular Arches Strengthened with Composite Materials – A Finite Element Model, Computers and Structures, 87, 521-533, 2009.

Milani, G. ve Bucchi, A., “Kinematic FE Homogenized Limit Analysis Model for Masonry Curved Structures Strengthened by Near Surface Mounted FRP Bars”, Composite Structures, 93, 239-258, 2010.

Garmendia, L., San-Jose, J.T., Garcia, D. ve Larrinaga, P., “Rehabilitation of Masonry Arches with Compatible Advanced Composite Material”, Construction and Building Materials, 25, 4374-4385, 2011.

Tao, Y., Stratford, T.J., Chen, J.F., “Behavior of A MasonryArch Bridge Repair Using Fibre-Reinforced Polymer Composites”, Engineering Structures, 33, 1594-1606, 2011.

Caporale, A.,Feo, L., Luciano, R., “Limit Analysis of FRP Strengthened Masonry Arches via Nonlinear and Linear Programming”, Composites Part B: Engineering, Cilt 43, No 2, 439-446, 2012.

Dagher, H.J., Bannon, D.J., Davids, W.G., Lopez-Anido, R.A., Nagy, E. ve Goslin, K., “Bending Behavior of Concrete-FilledTubular FRP Archesfor Bridge Structures”, Construction and Building Materials, 37, 432-439, 2012.

Peker, İ.Y. “Yığmave Tarihi Yapılarda FRP Malzemeler KullanılarakYapılan Güçlendirme Uygulamaları”, Deprem Sempozyumu Kocaeli, 2005.

Ural, A.,Yığma Yapıların Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Davranışlarının İncelenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

LUSAS, 2012. Finite element analysis software products. United Kingdom: Finite Element System, FEA Ltd.

Kanıt, R. veIşık, N.S., “Experimental Behavior of Brick Masonry Arches and Analyses by Computer Models”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 22, No 1, 13-20, 2007.

Tuğrulelçi, Ş., Düşey Yüklenen Tuğla Kemerlerdeki Gergi Çubukların Davranışa Etkisinin İncelenmesi,Yüksek LisansTezi, AksarayÜniversitesi, Fen BilimleriEnstitüsü, 2015.

İnternet:https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/6259/20/19.pdf (2015)

İnternet:https://wiki.bath.ac.uk/download/attachments/74949791/MSDS_Sikadur%20-330.pdf (2015)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.