PMD23 ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA CBN KESİCİ UÇLARIN KESME PERFORMANSININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TAKIM AŞINMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Alaattin KAÇAL, Ferhat YILDIRIM
2.759 506

Öz


Bu çalışmada, sertleştirilmiş (60 HRC) PMD-23 toz metal çeliğinin torna ile işleme performansı, yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması açısından değerlendirilmiştir. Deneyler üç farklı kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliğinde kuru şartlarda yapılmıştır. Kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü (Ra) üzerindeki etkilerini belirlemek için varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar kesme derinliğinin Ra’nın değişimi üzerinde en etkin parametre olduğunu göstermiştir. Ayrıca,  takım aşınması tipi ve mekanizmalarını belirlemek için taramalı elektron mikroskobu kullanılarak kesici uçların görüntüleri alınmıştır. Yapılan incelemelerde, takım üzerinde kesici uçta krater aşınması ve az miktarda da yanak aşınması oluştuğu görülmüştür. İlerleme ve kesme derinliği değerlerindeki artışa bağlı olarak Ra değerleri artmıştır. ANOVA sonuçlarına göre ise Ra üzerindeki en etkin parametrenin kesme derinliği olduğu, ikinci dereceden en etkili parametrenin ise ilerleme olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


CBN kesici uç; Yüzey pürüzlülüğü; Takım aşınması.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.06336

Referanslar


Kalpakjian, S. and Schimid, S. R., "Manufacturing engineering and technology fourth edition", Prentice Hall, New Jersey, 2001.

Grover, M.P., "Fundementals of modern manufacturing ", Wiley, New York, 1999.

Danninger, A., Salak M. and Selecka H., "Machinability of powder metallurgy steels", Cambridge, 2004.

Aksoy, T., "Investigation of cutting tool performance and chip geometry in machining PMD 23 steel produced by powder metallurgy", M.Sc. Thesis, Kırıkkale University, (2009).

Kaçal, A., "Investigation of Cutting Performance of the Ceramic Inserts in Terms of the Surface Roughness and Tool Wear at Turning of PMD 23 Steel", Applied Mechanics and Materials, 686, 10-16, 2014.

Bingul, E. and Kacal, A., "Hard Turning of Powder Metallurgical Cold Work Tool Steel Tempered in Different Tempering Temperature", Journal Of Scientific & Industrial Research, 72, 498-505, 2013.

Çetinkaya, S. and Kaçal, A., "Investigation of the heat treatment effect in milling of K390 powder metallurgical steel", Kovove Materialy-Metallic Materials, 209-218, 2014.

Suresh, R., Basavarajappa, S., Gaitonde, V. N. and Samuel, G. L., "Machinability investigations on hardened AISI 4340 steel using coated carbide insert", International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 33, 75-86, 2012.

Singh, D. and Rao, P. V., "A surface roughness prediction model for hard turning process", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 32, 1115-1124, 2007.

Sood, R., Guo, C. and Malkin, S., "Turning of Hardened Steels", Journal of Manufacturing Processes, 2, 187-193, 2000.

Bartarya, G. and Choudhury, S. K., "Effect of cutting parameters on cutting force and surface roughness during finish hard turning AISI52100 grade steel", K. Wegener (Ed.) Fifth Cirp Conference on High Performance Cutting, Elsevier Science Bv, Amsterdam, 651-656, 2012.

Aouici, H., Yallese, M. A., Chaoui, K., Mabrouki, T. and Rigal, J. F., "Analysis of surface roughness and cutting force components in hard turning with CBN tool: Prediction model and cutting conditions optimization", Measurement, 45, 344-353, 2012.

Asilturk, I. and Akkus, H., "Determining the effect of cutting parameters on surface roughness in hard turning using the Taguchi method", Measurement, 44, 1697-1704, 2011.

Poulachon, G., Bandyopadhyay, B. P., Jawahir, I. S., Pheulpin, S. and Seguin, E., "Wear behavior of CBN tools while turning various hardened steels", Wear, 256, 302-310, 2004.

Lalwani, D. I., Mehta, N. K. and Jain, P. K., "Experimental investigations of cutting parameters influence on cutting forces and surface roughness in finish hard turning of MDN250 steel", Journal of Materials Processing Technology, 206, 167-179, 2008.

Grzesik, W., "Influence of tool wear on surface roughness in hard turning using differently shaped ceramic tools", Wear, 265, 327-335, 2008.

Dogra, M., Sharmab, V. S. and Durejac, J., "Effect of tool geometry variation on finish turning – A Review", Journal of Engineering Science and Technology Review, 4, 1-13, 2011.

Hessainia, Z., Belbah, A., Yallese, M. A., Mabrouki, T. and Rigal, J. F., "On the prediction of surface roughness in the hard turning based on cutting parameters and tool vibrations", Measurement, 46, 1671-1681, 2013.

Kacal, A. and Yildirim, F., "Application of grey relational analysis in high-speed machining of hardened AISI D6 steel", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Science, 227, 1566-1576, 2013.

Çakır, M. C., "Modern Talaşlı İmalatın Esasları", Nobel Yayın Dağıtım, 2007.

More, A. S., Jiang, W., Brown, W. D. and Malshe, A. P., "Tool wear and machining performance of CBN-TiN coated carbide inserts and PCBN compact inserts in turning AISI 4340 hardened steel", Journal of Materials Processing Technology, 253-262, 2006.

Sahoo, A. K. and Sahoo, B., "Performance studies of multilayer hard surface coatings (Tin/TiCN/Al2O3/TiN) of indexable carbide inserts in hard machining:Part-II (RSM, grey relational and techno economical approach)", Measurement, 46, 2868-2884, 2013.