BİLYALI TİP SANTRİFÜJ KAVRAMANIN MATEMATİKSEL VE DENEYSEL İNCELENMESİ

İsmail Türkbay
1.778 423

Öz


Bu çalışmada bilyalı tip santrifüj kavrama matematiksel ve deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerde bilya çapı değişimine bağlı olarak; boşluk faktörü ve devir sayısı değişimlerinde iletilen momentler ölçülmüştür. Bilyalı tip santrifüj kavramanın ilettiği moment iç yüzey ile iki yan yüzeyin ilettiği momentlerin toplamına eşittir. Küçük çaplı bilyaların daha fazla moment ilettiği görülmüştür. Bilyalı tip santrifüj kavrama elektrik motorunun yük altında harekete başlaması istenilen yerlerde kullanılmaktadır. İlk harekete başlama esnasında enerji tasarrufu sağlanmakta ve aşırı yüklemelerde kayarak bir emniyet kavraması gibi görev yapmaktadır. İletebileceği maksimum moment muhafaza içindeki bilya kütlesi değiştirilerek ayarlanabilir. 


Anahtar kelimeler


Santrifüj kavrama; bilyalı tip santrifüj kavrama; porozite; moment

Tam metin:

PDF


Referanslar


Schalitz, A., 1968, “Kupplungs-Atlas,” AGT Verlag Georg Thum.

Proctor, J., 1961, “Selecting Clutches for Mechanical Drives,” Product

Engineering, 32(25), pp. 43-58.

Goodling, E. C., 1974, “Fighting High Energy Costs with Centrifugal Clutches,” Machine Design, 46(23), pp. 119-124.

St. John. R. C., 1975, “Centrifugal Clutch Has Gentle Touch,” Power

Transmission Design, 17(3), pp. 40-42.

St. John. R. C., 1979, “Centrifugal Clutch Basics,” Power Transmission Design, 21(3), pp. 52-55.

Beach, K., 1962, “Try These Formulas for Centrifugal Clutch Design,” Product Engineering, 33(14), pp. 56-57.

Town, H. C., 1988, “Clutches for Machine Control,” Power International, 34(401), pp. 247- 249.

Goodling, E. C., 1977, “Trailing Shoe Type Centrifugal Clutch-Design Principles and Characteristics,” American Society of Mechanical engineers, 77-Det-126.

Graton, L. C., Fraser, H, J., 1935 , “Systematic Packing of Spheres: With Particular Relation to Porosity and Permeability (Part. I),” The Journal of Geolgy, pp.785-909.

Dittrich, D., Schunmann, O., 1974, “ Anwendungen der Antriebstechnik Band II: Kupplungen,” Krausskopf-Taschebücher Antriebstechink TB/ant.

Carne, N. B., Howell, L. L., Weight, B. L., and Magleby, S. P., 2004,“Compliant Floating- Opposing-Arm (FOA) Centrifugal Clutch,” Journal of Mechanical Design, 126(1), pp. 169-177.

Patel, N. R., Dalwadi, S., Thakor, B., and Bamaniya, M., 2013,“Design of Centrifugal Clutch by Alternative Approaches Used in Difeerent Applications, ” Ijirest, 1(4), pp: 1234-1242.

Türkbay, İ., 2001, “İki Fazlı Aktarıcılı Kavramaların Karakteristiklerinin Matematiksel ve Deneysel Araştırılması.”Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.