BUHAR SIKIŞTIRMALI BİR SOĞUTMA SİSTEMİNDE R22 YERİNE N20 VE R444B SOĞUTUCU AKIŞKANLARINI KULLANMANIN TERMODİNAMİK PERFORMANSA ETKİSİ

Vedat Oruç, Atilla Gencer Devecioğlu
1.966 475

Öz


Bu çalışmada buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde R22 soğutucu akışkanı yerine N20 ve L20 soğutucu akışkanının kullanılmasıyla enerji parametreleri teorik olarak incelenmiştir. Aynı çalışma şartları altında farklı evaporasyon sıcaklıkları (-15°C, -10°C, -5°C, 0°C) ve kondenser sıcaklıkları (30°C, 40°C, 50°C) için enerji parametrelerin mukayesesi yapılmıştır. Üç soğutucu akışkan için de performans katsayılarının (COP) aynı mertebede olduğu görülmüş ancak en yüksek COP değeri R22 durumunda elde edilmiştir. N20 veya L20 kullanacak olan cihazların, R22 ile çalışan sistemlere göre daha büyük kondenser yüzey alanlarının olması gerektiği anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


R22; N20; L20; GWP

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.