ALÜMİNYUM KÖPÜKLERDE İKİ BOYUTLU ISI TRANSFERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

Ahmet Ali Sertkaya
3.060 584

Öz


ÖZET

Bu çalışmada açık hücreli alüminyum köpükler, ısı değiştirici formuna getirilip iki boyutlu ısı transferi deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. 10, 20 ve 30 PPI (Number of Pores Per Inch) gözenek yoğunluklarına sahip açık hücre alüminyum köpükler sabit ısı için ısı değiştiricinin kanatlarını oluşturmuştur. Alüminyum köpük üzerinde, X-Y düzleminde özellikle ısıtıcıya yakın bölgelerde sık olarak yerleştirilen ısıl çiftlerle sıcaklıklar ölçülmüştür. Elde edilen sıcaklıklar yardımıyla bütün yüzey üzerindeki sıcaklık dağılımı bulunmuştur. Grafikleri yüzey sıcaklıkları ve giriş sıcaklığı (ΔT) arasındaki farka dayalı olarak çizilmiştir.  Sistem için iki boyutlu ısı transferi denklemleri sayısal olarak elde edilmiştir. Elde edilen denklemler merkezi fark yöntemi kullanılarak ayrıklaştırılmış ve sonlu farklar sayısal yöntemi ile çözülmüştür.

 


Anahtar kelimeler


Alüminyum köpük, gözenekli ortam, ısı transferi.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.29191

Referanslar


KAYNAKLAR (Referances)

Yavuz, İ., “Metalik Köpük Malzemeler ve Uygulama Alanları”, Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2:1, 49-58, 2010.

Dukhan, N., Romes, P.D.Q., Ruiz, E.C., Reyes, M.V. Scott E.P., “One dimensional heat transfer analysis in open-cell 10-PPI metal foam”, Int. J. Heat and Mass Transfer, 48:5112-5120, 2005.

Hernández, Á., “Combined Flow and Heat Transfer Characterization of Open Cell Aluminum Foams”, Mechanical Engineering, and University Of Puerto Rico, 2005.

Montanini, R., “Measurement of Strain Rate Sensitivity of Aluminium Foams for Energy Dissipation”, International Journal of Mechanical Sciences, 26–42, 2005.

Liqun, M., Zhenlun, S., Deping, H., “Cellular Structure Controllable Aluminium Foams Produced By High Pressure Infiltration Process”, Department of Materials Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Pergamon 41(7):785–789,1999.

Amjad, S., College, W., “Thermal Conductivity and Noise Attenuation in Aluminium Foams”, University of Cambridge, October, 2001.

Banhart, J., “Aluminium Foams for Lighter Vehicles”, International Journal of Vehicle Design, 2003.

Gui, M.C. Wang, D.B., Wu, J.J., Yuan, G.J., Li, C.G., “Deformation and Damping Behaviors of Foamed”, Materials Science and Engineering, A286 282–288, 2000.

Park, S.H., Um, Y.S., Kum, C.H., Hur, B.Y., “Thermophysical Properties of Al And Mg Alloys for Metal Foam Fabrication”, Colloids and Surfaces ,Aspects 263:280–283, 2005.

Babcsan, N., Meszaros, I. Hegman, N., “Thermal and Electrical Conductivity Measurements on Aluminum Foams”, Materials Science & Engineering Technology, Werkstofftech, 34:391–394. 2003.

Sertkaya, A.A., Altınışık, K., Dinçer, K., “Experimental investigation of thermal performance of aluminum finned heat exchangers and open-cell aluminum foam heat exchangers”, Experimental Thermal and Fluid Science, 36:86–92, 2012.

www.m-pore.de, 2014.

Patankar, S.V., Analytical Heat Transfer and Fluid Flow, New York, 1980.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.