DÜĞÜMLER ARASINDA DİREKT GİDİŞE MÜSADE EDEN KAPASİTE KISITLI, ÇOK ATAMALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

Sinan Aygün, Erkan Köse, Hakan Soner Aplak
2.238 489

Öz


Ana dağıtım üsleri (ADÜ) çoktan-çoğa dağıtım sistemlerinde toplama, sınıflandırma ve aktarma noktası olarak hizmet veren özel tesislerdir. ADÜ yer seçim problemlerinde, kaynak-varış noktaları arasındaki akışlar doğrudan birbirleri arasında değil, ölçek ekonomisinden faydalanmak amacıyla ana dağıtım üsleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu sayede daha az bağlantı hattı ve daha düşük maliyetlerle daha fazla noktaya bağlantı sağlanmış olur. Bu çalışmada, bir kamu kurumuna yönelik gerçek bir ana dağıtım üssü yer seçim problemi ele alınmıştır. Kurumun talepleri ve problemin gereksinimlerinden yola çıkılarak, literatürde yer alan kapasite kısıtlı ve çok atamalı yapıya sahip ADÜ yer seçim problemlerine yeni boyut kazandırılmıştır. Literatürde yer alan çalışmalardan farklı olarak, ADÜ olarak seçilmeyen kaynak-varış çiftleri arasındaki akışlarda ADÜ kullanma zorunluluğu gevşetilmiş ve ADÜ olarak seçilen düğümlerin kapasitelerinin hem ADÜ, hem de ADÜ olarak seçilmeyen düğümlerden gelen akışlardan etkilenmesi sağlanmıştır.  


Anahtar kelimeler


Tesis yer seçim problemi, Ana dağıtım üssü yer seçim problemi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.82268

Referanslar


Marín, A. “Formulating and solving splittable capacitated multiple allocation hub location problems.” Computers & operations research, 32(12), 2005, 3093-3109.

O'kelly, M.E. “The Location of Interacting Hub Facilities” Transportation Science, 20(2), 1986, 92-106.

O'kelly, M.E. “A Quadratic Integer Program for the Location of Interacting Hub Facilities” European Journal of Operational Research, 32(3), 1987, 393-404.

Ernst, A.T., M. Krishnamoorthy. “Efficient Algorithms for the Uncapacitated Single Allocation P-Hub Median Problem” Location Science, 4 (3), 1996, 139–154.

Mayer, G., & Wagner, B. “HubLocator: an exact solution method for the multiple allocation hub location problem.” Computers & Operations Research, 29(6), 2002, 715-739.

O'kelly, M.E. “Hub Facility Location with Fixed Costs” Papers in Regional Science, 71(3), 1992, 293-306.

Campbell, J.F. “Integer programming formulations of discrete hub location problems.” European Journal of Operational Research, 72, 1994, 387–405.

Campbell, J.F. “Hub Location and the P-Hub Median Problem” Operations Research, 44(6), 1996, 923-935.

Aykin, T. “On a Quadratic İnteger Program for the Location of Interacting Hub Facilities” European Journal of Operational Research, 46 (3), 1990, 409–411.

Klincewicz, J.G. “Heuristics for the P-Hub Location Problem” European Journal of Operational Research, 53(1), 1991, 25-37.

Aykin, T. “Lagrangean Relaxation Based Approaches to Capacitated Hub-and-Spoke Network Design Problem” European Journal of Operational Research, 79 (3), 1994, 501–523.

Aykin, T. “Networking Policies for Hub-and-Spoke Systems with Application to the Air Transportation System” Transportation Science, 29 (3), 1995a, 201–221.

Aykin, T. “The Hub Location and Routing Problem” European Journal of Operational Research, 83, 1995b, 200–219.

Klincewicz, J.G. “Avoiding Local Optima in Thep-Hub Location Problem Using Tabu Search and GRASP.” Annals of Operations Research, 40(1), 1992, 283-302.

Ebery, J., Krishnamoorthy, M., Ernst A., & Boland N. “The capacitated multiple allocation hub location problem: Formulations and algorithms.” European Journal of Operational Research, 120(3), 2000, 614-631.

Sasaki, M., & Fukushima, M. “On the hub-and-spoke model with arc capacity constraints.” Journal of the Operations Research Society of Japan-Keiei Kagaku, 46(4), 2003, 409-428.

Boland, N., Krishnamoorthy, M., Ernst, A.T., Ebery, J. “Preprocessing and cutting for multiple allocation hub location problems.” European Journal of Operational Research, 155 (3), 2004, 638–653.

Rodriguez, V., Alvarez, M.J., Barcos, L. “Hub location under capacity constraints.” Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(5), 2007, 495-505.

Rodriguez-Martin, I., & Salazar-Gonzalez, J. J. “Solving a capacitated hub location problem.” European Journal of Operational Research, 184(2), 2008, 468-479.

Gelareh, S., & Pisinger, D. “Fleet deployment, network design and hub location of liner shipping companies.” Transportation Research Part E, 47, 2011, 947–964.

Sender, J. & Clausen U. “Heuristics for Solving a Capacitated Multiple Allocation Hub Location Problem with Application in German Wagonload Traffic” Electronic Notes in Discrete Mathematics, 41, 2013, 13-20.

O'kelly, M.E., & Miller, H.J. “The hub network design problem: a review and synthesis.” Journal of Transport Geography, 2(1), 1994, 31-40.

Alumur, S., & Kara, B.Y. “Network hub location problems: The state of the art.” European Journal of Operational Research, 190(1), 2008, 1-21.

Bryan, D.L., O’kelly, M.E. “Hub-and-spoke networks in air transportation: An analytical review.” Journal of Regional Science, 39(2), 1999, 275–295.

Kara, B. Y., & Tansel, B. C. “The single-assignment hub covering problem: Models and linearizations.” Journal of the Operational Research Society, 54(1), 2003, 59-64.

Ermiş, M., ve Ülengin, F. “Merkez Üslerin Konumlandırılması Probleminin Hopfield-Tank Yapay Sinir Ağları İle Çözülmesi.” İTÜ Dergisi, 5(1), 2006, 228-238.

Özger, A., & Oktal, H. “Havayolu Kargo Taşımacılığında Kapasite Sınırı Olmayan Çok Atamalı P-Ana Dağıtım Üssü Medyan Problemine Tamsayılı Model Yaklaşımı.” Journal of Aeronautics & Space Technologies/Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 2008, 4(1).

Kara Yolları Genel Müdürlüğü Web. 11 Mart 2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.