BİR TRAMVAY HATTININ GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

Ayhan Koyun, Özgür Turay Kaymakçı
3.950 718

Öz


ÖZET

Cer gücü sistemi ve bu gücün iletim şeklinin kritik bir öneme sahip olduğu raylı ulaşım sistemlerinde öncelikli hedef, sistemin ihtiyaç duyduğu cer gücünü güvenilir bir şekilde temin ederek işletme sürekliliğini sağlamaktır. Bu da ancak cer gücü sistem bileşenlerinin minimum hata ile çalıştırılması ile sağlanabilir. Bu kapsamda yüksek kullanılabilirlik ve emniyet için raylı sistemler bünyesinde kullanılan cer gücü besleme sistem bileşenlerinin hata durumları belirlenmeli, bu hata durumlarının sebep olacağı riskler açığa çıkartılmalı, kabul edilemeyecek olanları engelleyen emniyet fonksiyonları hayata geçirilmeli ve sonuçta sistem gerekli emniyet seviyesine çekilmelidir. Bu çalışmada cer gücü besleme sistemine ait olan alt bileşenler İstanbul Ulaşım A.Ş. işletmesinde bulunan Kabataş - Bağcılar T1 tramvay hattı cer gücü besleme sistemi özelinde incelenmiş, sistemin bünyesinde bulunan hata durumları analiz edilmiş, alt sistemlere ait Markov modeller oluşturulmuş ve ilgili alt sistemler için güvenilirlik değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca bu modeller ışığında elde edilen sonuçlar referans alınarak tüm sisteme ilişkin emniyet analizleri yapılmıştır.


Anahtar kelimeler


Cer sistemleri; güvenilirlik; işletme sürekliliği; raylı sistem; markov model; hata ağacı analizi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.69678

Referanslar


International Electrical Commission (IEC), “PD CLC/TR 50126-3: 2008 - Railway applications. The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS). Guide to the application of EN 50126-1 for rolling stock RAM”, IEC Standards Online, 2008.

Karki R., Billinton R. ve Verma A. K., “Reliability Modeling and Analysis of Smart Power Systems”, Springer Science & Business Media, 2014.

Ku B. H. ve Cha J. M., "Reliability Assessment of Electric Railway Substation by using Minimal Cut Sets Algorithm", Journal of International Council on Electrical Engineering, Cilt. 1, 135-139, 2011.

Ríos M. A. ve Ramos G., "Power System Modelling for Urban Massive Transportation Systems", Infrastructure Design, Signaling and Security in Railway, InTech Europe, 2012.

Chen S.K., Ho T.K. ve Mao B.H., " Reliability evaluations of railway power supplies by fault-tree analysis" IET Electric Power Applications, Cilt 1, 161–172, 2007.

Billinton R., Ringlee R. ve Wood A. J., "Power-System Reliability Calculations", MIT Press, 2003.

International Electrotechnical Commission, “IEC 61508 - Functional Safety of Electrical/Electronic/ Programmable Electronic Safety Related systems”, IEC Standards Online, 2010

International Electrotechnical Commission, “IEC 62061, Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems”, IEC Standards Online, 2005.

International Electrotechnical Commission, “IEC 61511 safety instrumented systems for the process industry sector, parts 1–3”, IEC Standards Online, 2003.

International Electrotechnical Commission, “BS EN 50128:2011 “Railway applications. Communication, signalling and processing systems. Software for railway control and protection Systems”, IEC Standards Online, 2011.

Goble W., “Safety Instrumented Systems Verification: Practical Probabilistic Calculations”, ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation, 2005.

Börcsök J., “Functional Safety - Basic Principles of Safety - Related Systems”, Huthig Gmbh & Co. KG Heidelberg, Germany, 2007.

Börcsök J., “Electronic Safety Systems - Hardware Concepts, Models, and Calculations” Huthig Gmbh & Co. KG Heidelberg, Germany, 2004.

International Electrotechnical Commission, “IEC 61165, Application of Markov techniques”, IEC Standards Online, 2006.

Bukowski, J.V., “A comparison of techniques for computing PFD average”, Proceedings of Reliability and Maintainability Symposium, 590 – 595, 24-27 Jan. 2005.

Ho, T. K. ve Mao, B. H., “Reliability evaluations of railway power supplies by fault-tree analysis”, IET Electric Power Applications, Cilt 1(2), 161 – 172, 2007.

Volkanovski, A., Cepin, M. ve Mavko, B., “Application of the FTA for assessment of power system reliability”, Reliability Eng. and Sys. Safety, Cilt 94, 1116 – 1127, 2009.

International Electrotechnical Commission, “IEC 61025, Fault Tree analysis (FTA)”, IEC Standards Online, 2006.