BOYA ÖZELLİKLERİNİN RADAR ABSORPSİYON KAPASİTESİNE ETKİSİ

Gülsün Aktaş, Ali Rıza Aktaş, Metin Gürü
1.913 434

Öz


Radar absorpsiyon malzemeleri (RAM); radar tarafından gönderilen elektromanyetik dalganın bir kısmını soğurarak malzemenin radarda tespitini güçleştiren malzemelerdir. Yapılan çalışmada; boya özelliklerinden bağlayıcı türünün ve boya kalınlığının demir esaslı pigment kullanılarak hazırlanan RAM üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı; hem yüksek sıcaklık dayanımı olan hem de uluslararası standartlarda RAM olarak kullanılabilecek boya üretmektir. En uygun bağlayıcının tespit edilmesinde hem sıcaklık dayanımı hem de absorpsiyon kapasitesi incelenmiştir. Demir esaslı pigmentin boya haline getirilebilmesinde yüksek sıcaklık dayanımı da amaçlandığı için silikon esaslı bağlayıcının kullanılmasına karar verilmiştir. Hazırlanan boya hem 18-40 GHz aralığında yaklaşık -16 dB absorpsiyon yaptığı hem de 5700C’a kadar özelliklerini koruduğu için yüksek sıcaklığa dayanıklı RAM olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Yapılan analiz neticesinde boya kalınlığının da uygulanacak yere göre seçilmesinin uygun olacağı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Demir esaslı RAM, yüksek sıcaklık dayanımı, Curie sıcaklığı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.59681

Referanslar


Saville, P., “Review of Radar Absorbing Materials”, Defence R&D Canada Technical Memorandum DRDC Atlantic TM 2005- 003, Kanada, 2-5, 2005.

Wiggins, E.W. and Drennan, D.N., “Corrosion Resistant RAM Powder”, United States Patent, Patent No: 5,866,273, 1999.

Simon, J., Schlegel, R. ve Leutner, B., “Silicon- Containing Iron Powders”, United States Patent, Patent No:5,993,569, 1999.

Golubkova, G.V., Lomovsky, O.I., Vlasov, A.A., Davlitova, L.S., Belyaev, E.Yu. ve Malakhov, V.V., “Studies of X-ray Amorphous Phase in Mechanochemical Synthesis of Iron Silicides From Elements”, Journal of Alloys and Compounds, 307: 131-136, 2000.

Kalita, M.P.C., Perumal, A. ve Srinivasan, A., “Structure and Magnetic Properties of Nanocrystalline Fe75Si25 Powders Prepared by Mechanical Alloying”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 320 (21): 2780-2783, 2008.

Stevulova, N., Buchal, A., Petrovič, P., Tkáčová , K. ve Šepelák, V., “Structural Investigation of the High-Energy Milled Fe-Si System”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 203: 190-192, 1999.

Vélez G.Y., Rodríguez, R.R., Melo, C.A., Pérez Alcázar, G.A., Zamora, L.E. ve Tabares, J. A., “Mössbauer and XRD Study of the Fe65Si35 Alloy Obtained by Mechanical Alloying”, Hyperfine Interact, 203: 93–97, 2011.

Zuo, B. and Sritharan, T., “Ordering and Grain Growth in Nanocrystalline Fe75Si25 Alloy”, Acta Materialia, 53: 1233–1239, 2005.

Yoo, Y.G., Yu, S.C. and Greneche, J.M., “The structural and Magnetic Properties of Fe-Si and Fe-C Solid Solutions as a Function of Milling Times”, Journal of Materials Science, 39: 5523-5525, 2004.

Ding, J., Li, Y., Chen, L.F., Deng, C.R., Shi, Y., Chow, Y.S. ve Gang, T.B., “Microstructure and Soft Magnetic Properties of Nanocrystalline Fe–Si Powders”, Journal of Alloys and Compounds, 314: 262–267, 2001.

Gürer, G., “Design and Characterization of Electromagnetic Wave Absorbing Structural Composites”, Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2001.

Caffarena, V.R., Capitaneob, J.L., Ogasawarac, T. and Pinhod, M.S., “Microwave Absorption Properties of Co, Cu, Zn–Substituted Hexaferrite Polychloroprene Nanocomposites”, Materials Research, 11: 335 -339, 2008.

Che, R., Li, Y., Chen, Z. and Lin, H., “Microwave Absorption Properties of Composite Fine Powder Synthesized By Polycarbonsilane Precursor/Magnetic Powder”, Journal of Materials Science Letters, 18: 1963-1964, 1999.

"Standard Practice for Calibration of Temperature Scale for Thermogravimetry", ASTM Standard E1582-93, 2000 Annual Book of ASTM Standards, Vol. 14.01, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, 2000.

Cao, M., Qin, R., Qiu, C. and Zhu, J., “Matching Design and Mismatching Analysis towards Radar Absorbing Coatings Based on Conducting Plate”, Materials and Design, 24: 391-396, 2003.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.