İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE HAREKETLİ MEMBRAN YAPILAR İÇİN TASARIM METODOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Derya Bakbak, Mustafa Özakça, Mehmet Tolga Göğüş
2.023 672

Öz


Bu çalışmada, son zamanlarda inşaat sektöründe kullanılmaya başlanılan farklı şekillerde biçimlendirilebilen, açılıp kapanabilir, hareketli yapılar için bütüncül bir tasarım yöntemi geliştirilmiş olup, çok fonksiyonlu ve iklim koşullarına uyum sağlayan, yapıların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İki farklı disiplin olan, mühendislik ve mimarlığın bir araya gelmesi ile söz konusu yapılar için bütüncül tasarım yaklaşımı doğmuştur. Çağımızın dinamik, esnek ve sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap veren teknolojik yapılar, bu iki alanın birbiriyle kesiştiği noktada bulunmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda geliştirilen tasarım yaklaşımının, açılıp kapanabilir, hareketli, esnek yapılar için, yapısal prensipleri ve uygulama tekniklerini dikkate alan etkin ve elverişli bir yöntem olduğu bir örnek üzerinde gösterilmiştir.


Anahtar kelimeler


hareketli yapılar; makas-mafsal mekanizması; asma-germe yapılar; bütünleşik tasarım

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.71521

Referanslar


Werner, C. D. M., Transformable and transportable architecture: analysis of buildings components and strategies for project design. Mastır Tezi, Katolonya Politeknik Üniversitesi, 2013.

Akgün, Y., A Novel Transformation Model For Deployable Scissor-Hinge Structures" Doktora Tezi, Stutgart Universitesi, 2010.

Kronenburg, R., Flexible: Architecture that Responds to Change. .London: Art Blume,. Print, 2007.

İnan N., Yıldırım T., “Mimari Tasarım Sürecinde Disiplinler Arasıilişkiler Eş Zamanlı- Dijital Ortam Tasarım Olanakları”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 24, No.4, 583-595, 2009.

Yılmaz B., Arditi D., Korkmaz S., “Yüksek Performanslı (Yeşil) Binalarda Bütünleşik Tasarım Sistemi”, 1. Proje ve Yönetim Kongresi, ODTÜ,Ankara, 2010.

Çelebi G.Ü., Tosun S., “Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı”, Politeknik Dergisi, Cilt 14, Sayı:3 s., 179-186, 2011.

Prowler. D., Whole Building Design, Whole Building Design Guide WBDG, National Institute of Building Sciences (NIBS) programı, 2012. http://www.wbdg.org/wbdg_approach.php.

Bachman L. R., Integrated Buildings: The Systems basis of Architecture, 2003.

William, Z., ve Clark, R., Kinetic Architecture. New York: Van Nostrand Reinhold, 1970.

Fox, M.l, ve Hu,C., “Starting from the Micro: a Pedagogical Approach to Designing Interactive Architecture." In Smart Architecture: Integration of Digital and Building Technologies: Proceedings of the Annual Conference of the Association for Computer Aided Design in Architecture, 78-93. ACADIA. Savannah, Georgia: Savannah School of Architecture and Design (SCAD), 2005.

Maziar, A., Transformable and Kinetic Architectural Structures: Design, Evaluation Design, Evaluation and Application to Intelligent Architecture, VDM Verlag, 2010.

Pinero, E. P., "Project for a Mobile Theatre." Architectural Design 12.570, 1961.

Hoberman, C., (2009). "Transformable Design". Hoberman Associates Transformable Design. http://www.hoberman.com.

Hoberman, C., "Unfolding Architecture: An Object that is Identically a Structure and a Mechanism." Architectural Design 63: 56-59, 1993.

Escrig, F., “Expendable Space Structures." Space Structures Journal 1, no. 2 (): 79-91, 1985.

Escrig, F., and Valcarcel, J.P., "Analysis of Expendable Space Bar Structures." Edited by K. Heki. Proceedings of IASS Symposium on Shells, Membranes, and Space Frames. Osaka, Japan: Elsevier Science Publishers,. 269-276, 1986.

Gantes, C.J. "A Design Methodology for Deployable Structures." PhD Thesis, Department of Civil Engineering, MIT, Boston, USA, 1991.

Gantes, C.J., "Deployable Structures: Analysis and Design. Boston", USA: WIT Press, 2001.

Melin, N. O'B., Application of Bennett Mechanisms to Long-Span Shelter, Oxford Üniversitesi, 2004.

Rosenfeld, Y., Ben-Ami, Y. ve Logcher, R. D., A Prototype "Clicking" Scissorlink Deployable Structure”, International Journal of Space Structures, 8 (1,2), 85- 95, 1993.

Lewis, W.J., Tension structures: form and behavior, Thomas Telford, London, 2003.

Barnes, M.R., "Form and stress engineering of tension structures", Struct. Eng. Rev., 6(3-4), 175–202University, J.F. Abel and J.R. Cooke (eds.) Cornell University, Ithaca, NY, USA, 1994.

Pauletti, R. M. O., Pimenta, P. M., Shape finding of membrane structures by the natural force density method. *Polytechnic School, University of São Paulo P.O. Box 61548, 05424-970 São Paulo, 2008. Brazil pauletti@usp.br

Yıldız A. E., Mobile Structures Of Santiago Calatrava: Other Ways Of Producing Architecture, METÜ yüksek lisans tezi, 2007.

Susam G., A Research On A Reconfıgurable Hypar Structure For Archıtectural Applıcatıons, master tezi, 2013.

Ishii K., Structural Design of Retractatble Roof Structures, WIT Press, Southampton, Boston, 2000.

Tucker, T., "Falcons, Braves Stadium Designs Advance". The Atlanta Journal-Constitution. Retrieved February 13, 2015.

Ayres, P., “Prairie House: House for a Fashion Pattern Maker and Fiber Artist-Northfield, IL”. Persistent Modelling Extending the Role of Architectural Representation, Rougtledge Press 2012. Retrieved from http://www.orambra.com/~prairieHouse.html

El-Zanfaly,D., Active Shapes, "Introducing guidelines for designing kinetic architectural structures", XV Congreso De La Socıedad Iberoamerıcana De Gráfıca Dıgıtal, Santa Fe Arjantin, 2011.

D’anza G., ForTen 2000 User Manual, Copyrigt, 2002.

http://tecno.upc.edu/cotens/software.htm

İzgi, U., Mimarlıkta Süreç, Kavramlar-İlişkiler (1.baskı). İstanbul: Yapı-Endüstri MerkeziYayınları. Cilt 201,199-200, 1999.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.