ZAMAN BAĞIMLI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

Çağrı KOÇ, İsmail KARAOĞLAN
3.548 925

Öz


Bu çalışmada klasik Araç Rotalama Problemi’nin (ARP) genelleştirilmiş bir çeşidi olan Zaman Bağımlı Araç Rotalama Problemi (ZBARP) ele alınmıştır. ZBARP, ARP’den farklı olarak, araç hızının düğümler arasında değişken olduğu durumlarda araç filosunun rotalanması olarak tanımlanmaktadır. ZBARP için literatürdeki modellerden farklı bir şekilde ilk olarak, “ilk giren ilk çıkar (FIFO)” özelliğini sağlayan, zamana bağlı hız fonksiyonunu göz önüne alan ve doğrusal yapıya sahip yeni bir karma tam sayılı matematiksel model geliştirilmiştir. Literatürden türetilen test problemleri üzerindeki deneysel çalışmalar sunulmuş ve modelin performansı en iyi çözüme ulaşma zamanı ve en iyi çözümden yüzde sapma değeri açısından değerlendirilmiştir. Çeşitli parametrelerin değişmesinin modelin performansı üzerindeki etkisinin anlaşılması için 3 farklı senaryo analizi oluşturulmuştur. 


Anahtar kelimeler


Araç Rotalama Problemi, Matematiksel Model, Zaman Bağımlı Seyahat Hızı.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.11443

Referanslar


Toth, P. ve Vigo, D., The vehicle routing problem, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, 2002.

Clark, G. Ve Wright J.W., “Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points”, Operations Research, Cilt 12, 568–581, 1964.

Dantzig, G.B. ve Ramser, J.H., “The truck dispatching problem”, Management Science, Cilt 6, 80–91, 1959.

Koç, Ç. ve Karaoğlan, İ., “Çok kullanımlı ve zaman pencereli araç rotalama problemi için bir matematiksel model”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 27, No 3, 569–576, 2012.

Hezer, S. ve Kara, Y., “Eşzamanlı dağıtımlı ve toplamalı araç rotalama problemlerinin çözümü için bakteriyel besin arama optimizasyonu tabanlı bir algoritma”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 28, No 2, 373–382, 2013.

Cordeau, J.-F., Laporte, G., Savelsbergh, M.W.P. ve Vigo, D., Vehicle routing. In: Barnhart, C., G. Laporte. (Eds.), Transportation, Handbooks in Operations Research and Management Science 14 367–428 (Chapter 6). Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 2007.

Golden, B.L., Raghavan, S. ve Wasil, E.A., The Vehicle Routing Problem: Latest Advances and Recent Challenges, Operations Research Computer Science Interfaces. Springer, New York, 2008.

Malandraki, C. ve Daskin, M.S., "Time dependent vehicle routing problems: Formulations, properties and heuristic algorithms", Transportation Science, Cilt 26, No 3, 185–200, 1992.

Ahn, B. H. ve Shin, J. Y., “Vehicle-routing with time windows and time-varying congestion”, Journal of the Operational Research Society, Cilt 42, 393–400, 1991.

Hill, A.V. ve Benton, W.C., "Modelling intra-city time-dependent travel speeds for vehicle scheduling problems", Journal of the Operational Research Society, Cilt 43, No 4, 343–351, 1992.

Malandraki, C. ve Dial, R.B., "A restricted dynamic programming heuristic algorithm for the time dependent traveling salesman problem", European Journal of Operational Research, Cilt 90, No 1, 45–55, 1996.

Park, Y. B., “A solution of the bicriteria vehicle scheduling problems with time and area-depend travel speeds”, Computers & Industrial Engineering, Cilt 38, 173–187, 2000.

Jung, S. ve Haghani, A., “Genetic Algorithm for the Time-Dependent Vehicle Routing Problem”, Transportation Research Record, Cilt 1771, 164–171, 2001.

Balseiro, S.R., Loiseau, I. ve Ramonet, J., "An ant colony algorithm hybridized with insertion heuristics for the time dependent vehicle routing problem with time windows", Computers & Operations Research, Cilt 38, No 6, 954–966, 2011.

Ichoua, S., Gendreau, M. ve Potvin, J.Y., "Vehicle dispatching with time-dependent travel times", European Journal of Operational Research, Cilt 144, No 2, 379–396, 2003.

Fleischmann, B., Gietz, M. ve Gnutzmann, S., "Time-varying travel times in vehicle routing", Transportation Science, Cilt 38, No 2, 160–173, 2004.

Haghani, A. ve Jung, S., “A dynamic vehicle routing problem with time-dependent travel times”, Computers & Operations Research, Cilt 32, 2959–2986, 2005.

Chen, H.K., Hsueh, C.F. ve Chang, M.S., "The real-time time-dependent vehicle routing problem", Transportation Research Part E, 42(5), 383–408, 2006.

Woensel, T. V., Kerbache, L., Peremans, H., ve Vandaele, N., “A queueing framework for routing problems with time-dependent travel times”, Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, Cilt 6, 151–173, 2007.

Woensel, T. V., Kerbache, L., Peremans, H., ve Vandaele, N., “Vehicle routing with dynamic travel times: A queueing approach”, European Journal of Operational Research, Cilt 186, 990–1007, 2008.

Hashimoto, H., Yagiura, M. ve Ibaraki, T., "An iterated local search algorithm for the time-dependent vehicle routing problem with time windows", Discrete Optimization, Cilt 5, No 2, 434–456, 2008.

Kuo, Y., Wang, C.C. ve Chuang, P.Y., "Optimizing goods assignment and the vehicle routing problem with time-dependent travel speeds", Computers & Industrial Engineering, Cilt 57, No 4, 1385–1392, 2009.

Soler, D., Albiach, J. ve Martínez, E., "A way to optimally solve a time-dependent vehicle routing problem with time windows", Operations Research Letters, Cilt 37, No 1, 37–42, 2009.

Donati, A.V., Montemanni, R., Casagrande, N., Rizzoli, A.E. ve Gambardella, L.M., "Time dependent vehicle routing problem with a multi ant colony system", European Journal of Operational Research, Cilt 185, No 3, 1174–1191, 2008.

Jabali, O., Van Woensel, T., de Kok, A.G., Lecluyse, C. ve Peremans, H., "Time-dependent vehicle routing subject to time delay perturbations", IIE Transactions, Cilt 41, No 12, 1049–1066, 2009.

Kuo, Y., "Using simulated annealing to minimize fuel consumption for the time-dependent vehicle routing problem", Computers & Industrial Engineering, Cilt 59, No 1, 157–165, 2010.

Figliozzi, M.A., “The impacts of congestion on time-definitive urban freight distribution networks CO2 emission levels: results from a case study in Portland, Oregon”, Transportation Research Part C, Cilt 19, 766–778, 2011

Liu, Y., Chang, Q. ve Xiong, H., “An improved ant colony algorithm for the vehicle routing problem in time-dependent networks”, IEICE Transactions on communications, Cilt 5, 1506–1510, 2011.

Solomon benchmark instances. http://web.cba.ne-

u.edu/~msolomon/problems.htm. 2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.