IPv6 DESTEKLİ SOKET TABANLI SUNUCULAR İÇİN BİR YAZILIM ÖNERİSİ

İbrahim AKŞİT, Şeref SAĞIROĞLU
1.622 501

Öz


Bu çalışmada, mevcut sunucu tabanlı POP3 uygulamalarına IPv6 desteği verilmesi için gerekli olan altyapı yazılım desteğinin neler olması ve konu ile ilgili yapılması zorunlu değişikliklerin neler olması gerektiği ve bunun için örnek bir uygulamanın nasıl geliştirilebileceği adım adım ilk kez anlatılmıştır. İlk kez önerilen çalışmada sonuç olarak; gelen e-postaların IPv6 üzerinden iletilmesini sağlamak amacıyla IPv6’nın nasıl yapılandırılması gerektiği bu makalede anlatılmış, geliştirilen uygulama Microsoft Office Outlook programı kullanılarak test edilmiş ve IPv6 destekli soket tabanlı yazılımların geliştirilmesi noktasında ilk kez çözüm önerileri sunulmuştur.


Anahtar kelimeler


IPv6, IPv6 Yapılandırma, IPv6 Destekli Yazılım, Soket Tabanlı Yazılım

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.61516

Referanslar


Akşit, İ., IPv6 Yapılandırması ve SoketTabanlı IPv6 Destekli Sunucu Yazılımı Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2011.

Sağıroğlu Ş., Karacan H., Alkan M., Ünver M., Orcan S., Yavanoğlu U., “Design of National IPv6 Infrastructure and Transition to IPv6 Protocol: Questionnaire Study”, National IPv6 Conference, Ankara,

-25, 2011 (In Turkish).

Sağıroğlu Ş., Alkan M., H. Karacan, Parıltı N., Kasap R., Yavanoğlu U., Hacıömeroğlu M. And Akşit İ., “A Study on Cost Analysis For IPv6 Protocol Transition”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol 27, No 1, 151-161, 2012 (In Turkish).

İnternet: TÜBİTAK-ULAKBİM, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, “Design of National IPv6 Infrastructure and Transition to IPv6 Protocol”, http://www.ipv6.net.tr/, 2012 (In Turkish).

Aktaş, M. and Sağıroğlu, Ş., “IPv6: International studies and status in Turkey”, National IPv6 Conference, Ankara, 5-7, 2011 (In Turkish).

Ahrouch, A. A. and Ezzine, S., “IPv4 to IPv6 Migration”, Analytical Network Project, Master Program System and Network Engineering, University of Amsterdam, 5-17, 2004.

Hagino, J. I., “Address-family independent socket programming for IPv6”, KAME/WIDE Project, Research Laboratory, Internet Initiative Japan, 2004.

İnternet: Morr, D., “IPv6 Programming”, IPv6 Deployment, PennState University, https://wikispaces.psu.edu/display/ipv6/Home, 2009.

İnternet: Stevens, W., Thomas, M., Nordmark, E. and Jinmei T., “Advanced Sockets Application Program Interface (API) for IPv6”, Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 3542, http://www.ietf.org/rfc/rfc3542.txt, 5-52, 2003.

İnternet: Gilligan, R., Thomson, S., Bound, J. And Stevens, W., “Basic Socket Interface Extensions for IPv6”, Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 2553, http://www.ietf.org/rfc/rfc2553.txt, 3-35, 1999.

Bieringer, P., “Status of IPv6 (Information & Workshop)”, IEEE CNF, Applications and the Internet Workshops, 54-57, 2005.

Stallings, W., “Computer Networking with Internet Protocols And Technology International Edition”, Prentice Hall, Pearson, USA, 290-300, 2004.

Hagen, S., “IPv6 Essentials 2nd Edition”, O'Reilly, O'Reilly Media, 2006.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.