T/M İLE ÜRETİLMİŞ AA2014-Al4C3 KOMPOZİT MALZEMELERİN YAŞLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Elif Arslan Ateş, Ahmet GÜRAL
1.757 436

Öz


Bu çalışma için AA2014 alaşımı tozlarına % (ağırlıkça) 0-4 Al4C3 parçacıkları ilave edilmiş ve 200 °C’ de 660 MPa basınç altında preslenmiştir. Sıkıştırılmış toz paletler, 580 °C’ de 60 dakika sürede Ar gazı atmosferi altında sinterlenmiştir. Sinterlenen numuneler, 510 °C’ de 420 dakika sürede çözündürülmüş ve sonra aşırı doymuş çözelti sağlamak amacıyla suda su verilmiştir. 190 °C’ de optimum yaşlanma zamanını belirlemek amacıyla farklı sürelerde yaşlandırma işlemi uygulanmıştır. Isıl işlemler sonrasında taramalı elektron mikroskobu görüntüsü, makro ve mikrosertlik çalışmaları ile yaşlandırma şartlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Numunelerin ortalama yaşlandırma süresi 400-450 dakika olarak bulunmuştur.


Anahtar kelimeler


AA2014 alaşımı, Toz Metalurjisi, Al4C3, Yaşlandırma

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.31498

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.