BORİK ASİT KATKILI ELEKTRO PORSELEN ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Hakan Gökmeşe, Aziz Emre Bilgin, Bülent Bostan
3.555 904

Öz


Sanayinin gelişmesi elektrik enerjisine ihtiyacı artırarak, izolatörlerin dış etkenlere ve artan şebeke voltajına karşı teknik özelliklerinin, mekanik dayanımının arttırılmasını ve ucuz yollu izolatör üretiminin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu amaçla, elektro-porselen masse çamuruna, % 0,1, % 0,3 ve % 1 H3BO3 katkılı hazırlanan numuneler, vakum preste şekillendirilerek kurutulduktan sonra 1255 oC sıcaklıkta sinterlenmiştir. Numunelere tane boyut dağılımı, kuru küçülme, fuksin, üç nokta eğme testleri uygulanmıştır. Mikroyapı karakterizasyonları bakımından XRD, SEM ve EDS analizleri yapılmıştır. % 0,3’e kadar borik asit katkılı numunede tane boyut dağılımında azalma, % 1 katkılı numunede kuru küçülme miktarında azalmanın en fazla ve genel olarak % 0,3 borik asit katkılı numunenin işletme değerlerine daha yakın sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla borik asit, elektro porselen bünyesine katkı maddesi olarak belirli oranda katılabildiğinde alternatif bir hammadde kaynağı olabileceği gözlemlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Elektro porselen, borik asit, sinterleme

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.32959