0-1 HEDEF PROGRAMLAMA DESTEKLİ BÜTÜNLEŞİK AHP – VIKOR YÖNTEMİ: HASTANE YATIRIMI PROJELERİ SEÇİMİ

Burak Karaman, Hakan Çerçioğlu
4.664 1.358

Öz


İhtiyaçların, sınırlı kaynaklara oranla sınırsız olarak gözüktüğü günümüz dünyasında, söz konusu sınırlı kaynakları doğru ihtiyaçlara atamak büyük önem taşımaktadır. Karşılanması gereken ihtiyacın büyüklüğü nispetinde atanması gereken kaynak miktarı da artmakta, bu doğrultuda problemin doğru bir şekilde çözümü daha da önemli hale gelmektedir. Yapılan çalışmada belirli kısıtlar altında hastane projeleri seçimi problemi ele alınmıştır. Çalışmada seçim probleminin doğasında bulunan birçok kriteri çözüme yansıtabilmek amacıyla çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmıştır. Çok kriterli karar verme yöntemleri sonrasında bir matematiksel model kurulmuştur. Bu model sayesinde problem özelindeki bazı kısıtları çözüme katılabilmiştir. Kurulan bileşimin, kısıtlar altındaki çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde etkili olduğu görülmektedir.


Anahtar kelimeler


Çok kriterli karar verme, VIKOR, 0-1 hedef programlama, yatırım projeleri seçimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.24390