POLİ (ETİLEN OKSİT) - POLİ (METİL METAKRİLAT) KARIŞABİLİRLİĞİNİN VİSKOMETRİK TAYİNİ

Serpil AKSOY
1.795 594

Öz


Poli (etilen oksit) ve poli (metil metakrilat) karışımlarının intrinsik viskoziteleri kloroformda bileşime bağlı olarak tayin edildi. Polimerlerin karışabilirliği Krigbaum ve Wall teorisinden, Δb parametresiyle karakterize edildi. Poli (etilen oksit) ile poli
(metil metakrilat)’ın karışabilir olduğu bulundu. Camsı geçiş sıcaklıklarından bu polimerlerin katı fazda da karışabilir olduğu gözlendi.


Anahtar kelimeler


Karışabilirlik, viskometre, etilen oksit, metil metakrilat

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.