SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORLARIN KATLI YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLEMESİ VE UYARLAMALI DENETİM

Ayhan ALBOSTAN, Muammer GÖKBULUT
1.671 400

Öz


Bu çalışmada, yüksek tork, güç yoğunluğu ve güç faktörü nedeniyle yüksek performanslı sürme sistemlerinde yaygın olarak kullanılan sabit mıknatıslı senkron motorların, katlı yapay sinir ağları (KYSA) ile modellenmesi ve uyarlamalı izleme denetimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, endüstriyel sürme sistemlerinde sıkca karşılaşıldığı gibi doğrusal olmayan ve bilinmeyen motor-yük dinamiklerinin
KYSA'1ar ile belirlenmesi ve motorun, seçilen referans bir hızı yada konumu izleyecek şekilde KYSA ile denetiminin sağlanmasıdır. Bu nedenle KYSA'lar, sabit mıknatıslı senkron motorları modellemek ve denetlemek amacıyla ku1lanılmıştır.
İncelenen denetim algoritması MATLAB programmda simule edilmiştir. Elde edilen simulasyon sonuçları, katlı yapay sinir ağlarının doğrusal olmayan sistemlerin modellenmesi ve denetiminde bilinen uyarlamalı denetim yöntemlerine göre daha etkin olduğunu göstermektedir.


Anahtar kelimeler


Senkron motoru, yapay sinir ağı, izleme denetimi

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.