ADAPTIVE OPTİMAL KONTROL

Ayhan ALBOSTAN, Muammer GÖKBULUT, Ahmet KEKEÇ
2.810 529

Öz


Geliştirilmiş optimal kontrol algoritması ve bu algoritmanın bir uçağın yere inmesi problemine uygulanması incelenen bu çalışmada, MATLAB ve SIMULINK software paket programı kullanılmıştır. Uçağın simülasyon sonuçları oldukça yeterlidir ve bu durum, geliştirilmiş optimal kontrol algoritmasının doğruluğunu göstermiştir.


Anahtar kelimeler


Optimal kontrol, simulasyon, MATLAB, SIMULINK

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.