ADAPTIVE OPTİMAL KONTROL

Ayhan ALBOSTAN, Muammer GÖKBULUT, Ahmet KEKEÇ
2.907 538

Öz


Geliştirilmiş optimal kontrol algoritması ve bu algoritmanın bir uçağın yere inmesi problemine uygulanması incelenen bu çalışmada, MATLAB ve SIMULINK software paket programı kullanılmıştır. Uçağın simülasyon sonuçları oldukça yeterlidir ve bu durum, geliştirilmiş optimal kontrol algoritmasının doğruluğunu göstermiştir.


Anahtar kelimeler


Optimal kontrol, simulasyon, MATLAB, SIMULINK

Tam metin:

PDF