ÇİNKO BORAT KATKILI POLİPROPİLEN’İN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Abdulmecit GÜLDAŞ, Adem ÇANKAYA, Abdulkadir GÜLLÜ, Metin GÜRÜ
3.373 846

Öz


Gerçekleştirilen bu çalışmada, toz haldeki polipropilen (PP) malzemeye ağırlıkça % 5; % 7,5; % 11,25; % 16,875 ve % 25,3125 oranlarında çinko borat ilave edilerek takviyelendirilmiş polipropilen granülleri üretilmiştir. Çinko borat katkılı polipropilenin granül üretimi esnasında karışıma, oksitlenmeyi önlemek amacıyla % 0,2 oranında antioksidan olarak maleik anhidrit katılmıştır. Kompozit granül üretildikten sonra ergiyik akış indeksi (EAİ) cihazı kullanılarak takviyelendirilmiş poliproplen’in reolojik özellikleri tespit edilmiştir. Dört farklı yük (298,2 kPa, 524 kPa, 689,5 kPa ve 987,4 kPa) ve dört farklı sıcaklık (190 °C, 200 °C, 210 °C ve 220 °C) altında yapılan deneylerde malzemelerin EAİ kayma gerilmesi, kayma hızı ve viskozite değerleri elde edilmiştir. Bu çalışmaya göre, artan çinko borat katkı oranına göre viskozite değerinin arttığı ancak artan sıcaklık ve basınca bağlı olarak viskozitenin azaldığı tespit edilmiştir. Artan sıcaklık ve basınca bağlı olarak EAİ değerinde artış olurken, artan çinko borat katkı oranına göre ise EAİ’de azalma olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kayma hızının artan katkı oranına bağlı olarak azaldığı ancak sıcaklık ve basınç artışı ile birlikte arttığı görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Çinko borat takviyeli polipropilen, Reolojik özellikler, Viskozite, Kayma hızı, Ergiyik akış indeksi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.24326

Referanslar


Ting, C., Jian-Cheng, D., Long-Shuo, W., Gang, F.,“Preparation and characterization of nano-zinc borate by a new method”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 209, 4076–4079, 2009.

Giúdice, C.A., Benytez, J.C., “Zinc borates as flame-retardant pigments in chlorine-containing coatings”, Progress in Organic Coatings, Cilt 42, 82–88, 2001.

Garba, B., “Effect of zinc borate as flame retardant formulation on some tropical woods”, Polymer Degradation and Stability, Cilt 64, 517–522, 1999.

Antonietta, G., Robert, A.S., “Structural and thermal interpretation of the synergy and interactions between the fire retardants magnesium hydroxide and zinc borate”, Polymer Degradation and Stability, Cilt 92, 2–13, 2007.

Fabien, C., Serge, B., Michel, L.B., Michel, F., “Charring of fire retarded ethylene vinyl acetate copolymer-magnesium hydroxide/zinc borate formulations”, Polymer Degradation and Stability, Cilt 69, 83–92, 2000.

Durin-France, A., Ferry, L., J.M. Cuesta, L., Crespy , A., “Magnesium hydroxide/zinc borate/talc compositions as flame-retardants in EVA copolymer”, Polymer International, Cilt 49, 1101-1105, 2000.

Köytepe, S.,Vural, S., Seçkin, T., “Molecular design of nanometric zinc borate-containing polyimide as a route to flame retardant materials”, Materials Research Bulletin, Cilt 44, 369–376, 2009.

Kaully, T., Siegmann, A., Shacham, D., “Rheology of Highly Filled Natural CaCO3 Composites I. Effects of Solid Loading and Particle Size Distribution on Capillary Rheometry”, Polymer Composites, Cilt 28, Sayı 4, 512-523, 2007.

Carpentier, F., Bourbigot, S., Bras, M.L., Delobel, R., “Rheological investigations in fire retardancy: Application to ethylene–vinyl-acetate copolymer–magnesium hydroxide/zinc borate formulations”, Polymer International, Cilt 49, 1216-1221,2000.

Osswald, A.T., Polymer Processing Fundamentals, Hanser/Gardner Publications, Inc., Cincinnati, 1-139,1998.

Carreau, P.J., Kee, D.C.R.D., Chhabra, R.P., Rheology of polymeric system, Hanser/Gardner Publications, Cincinnati. 1-132, 1997.

Savaşçı, Ö.T., Uyanık, N., Akovalı, G., Ana hatları ile plastikler ve plastik teknolojisi, PAGEV Yayınları, İstanbul, 2002.

PETKIM, http://www.petkim.com.tr, 2012.

Nexygen Davenportplastik test yazılım kullanım klavuzu, Nexygen Davenport, 2002.

ASTM D 1238, Standart test method for melt flow rates of thermoplastics by extrusion plastomer, Annual Book of ASTM Standard, sayı 08.01, S 265-276, 2001.

TS EN ISO 1133, Plâstikler – Erimiş termoplastiklerin kütlesel akış hızının (MFR) ve hacimsel akış hızının (MVR) tayini, TSE, Ankara, 2011.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.