ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ozan ÇİLDİR, Mustafa ÇANAKÇI
3.903 1.120

Öz


Bu çalışmada, biyodizel olarak kullanılabilen metil esterler; ayçiçek yağı, mısırözü yağı ve kolza yağından elde edilmiştir. Laboratuar şartlarında iç ester değişim yöntemi kullanılarak katalizör ve alkol miktarının reaksiyon üzerine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen esterlerin dönüşüm oranları, gliserin miktarları, kinematik viskoziteleri, yoğunlukları, akma noktaları, asit numaraları ve parlama noktaları incelenmiştir. Sonuç olarak; ayçiçek, kolza, mısırözü yağlarından elde edilen metil esterlerin, yüksek akma noktasındaki problemin giderilmesinden sonra
dizel motorlarında yakıt olarak kullanılabileceği görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Dizel motor, biyodizel, bitkisel yağ, iç ester değişimi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Özçimen D., Kardaşlar D., Çulcuoğlu E., ve

Karaosmanoğlu F., “Biyomotorin Nedir?” III.

Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İTÜ, İstanbul,

-17 Kasım 2000.

Ulusoy Y., “Kullanılmış Ayçiçek Yağı Metil

Esterinin Alternatif Yakıt Olarak Kullanım

Olanağı” III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,

İTÜ, İstanbul, 15-17 Kasım 2000.

Canakci, M., ve Van Gerpen, J., “Biodiesel

Production from Oils and Fats with High Free

Fatty Acids”, Transactions of ASAE, Cilt 44,

No 6, 1429-1436, 2001.

Tickell J, From the Fryer to the Fuel Tank,

Tickell Energy Consulting, Tallahassee, FL,

ABD, 2000.

Yosmaoğlu M., Ayçiçeği Raporu, T.C. Tarım ve

Köy İşleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve

Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Aralık 2002.

Tüzün A. M., Yenigün R., Almasulu S., Er G.P.,

ve Kellecioğlu V.A., Kolzanın Tarımı, Önemi

ve GAP Bölgesinde Yapılan Araştırmalar,

Başbakanlık-GAP İdaresi Başkanlığı, 30

Temmuz 2002.

Anonim, 2001 Yılı Otomobil ve Toplam Motorlu

Araç Parkı Dünya ve Türkiye, Otomotiv Sanayi

Derneği, Kasım 2002.

Anonim, Otomotiv Sanayi Genel ve İstatistik

Bülteni 2002-I, Otomotiv Sanayi Derneği, 2002.

Anonim, Türkiye Ham Petrol ve Petrol Ürünleri

Bilgileri, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2004.

Kaplan, C., Ayçiçek Yağı Metil Esterinin Dizel

Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı,

Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enstitüsü, 2001.

Resmi Gazete, 20 Aralık 2003. Sayı: 25322.

Formo, M.W., “Ester Reactions of Fatty

Materials”, JAOCS, Cilt 67, No 3, 168-170, 1954.

Ma, F., ve Hanna, M. A., “Biodiesel Production:

A Review”, Bioresource Technology, Cilt 70, 1-

, 1999.

Freedman, B., Pryde, E.H., ve Mounts, T.L.,

“Variables Affecting the Yields of Fatty esters

from Transesterified Vegetable Oils”, JAOCS,

Cilt 61, No 10, 1638-1643, 1984.

Demirbaş, A., “Biodiesel Fuels from Vegetable

Oils Via Catalytic and Non-Catalytic Supercritical

Alcohol Transesterifications and Other Methods:

A Survey” Energy Conversion and Management,

Cilt 44, No 13, 2093-2109, 2003.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.