İNTERNET GAZETESİ SAYFA DÜZENİNİN GERÇEK ZAMANLI ENİYİLEMESİNİN BENZETİLMİŞ TAVLAMA ALGORİTMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Gürol CANBEK, M. Ali AKCAYOL
1.561 630

Öz


İnternet gazetelerinin veya haber sitelerinin çok sık güncellenmelerinden dolayı sayfa düzeninin kullanıcının
rahat okuyabileceği bir şekilde ve en az boşlukla oluşturulması gerekmektedir. Kullanıcıların okumak istedikleri
makaleler ve yerleşim sıralamaları farklı olacağı için her kullanıcıya göre en uygun sayfa görünümünün çok kısa
bir sürede oluşturulması oldukça zordur. Günümüzde bu tür çok sık güncellenen ve yoğun bir şekilde kullanılan sayfaların klasik yöntemlerle düzenlenip kullanıcıya gönderilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu tür sayfaların görünümü kullanıcıların rahat okumasına uygun olmamaktadır. Ayrıca hazırlanan sayfaların farklı kullanıcıların bilgisayarlarında ve farklı tarayıcılarda görünümü farklı olmaktadır. Bu çalışmada, İnternet gazeteleri için sayfa düzeni eniyilemesinde benzetilmiş tavlama algoritması kullanılmıştır. Kullanıcıların
sorguladığı ve görmek istediği makaleler web sunucudan alınmakta benzetilmiş tavlama algoritmasıyla kullanıcının bilgisayarındaki tarayıcıda en uygun şekilde sayfaya yerleştirilmektedir. Sayfa düzeni, bilginin kullanıcı bilgisayarına geldiği anda istemci tarafında gerçek zamanlı olarak yapılmış; böylece sunucunun yoğunluğu da azaltılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar gerçekleştirilen benzetilmiş tavlama algoritmasının gerçek zamanlı sayfa düzeni eniyilemesinde çok etkin ve hızlı olduğunu göstermiştir.


Anahtar kelimeler


Web sayfa düzeni, gerçek zamanlı eniyileme, internet gazetesi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Hopper, E., Two-Dimensional Packing Utilizing

Evolutionary Algorithms and Other Meta-

Heuristic Methods, Ph.D. Thesis, Cardiff

University, U.K., 2000.

Hopper, E., Turton, B.C.H., “An Empirical

Investigation of Meta-heuristic and Heuristic

Algorithms for a 2D Packing Problem”,

European Journal of Operational Research,

Vol.128, No.1, 34-57, 2001.

Hwang, S.M., Kao, C.Y., Horng, J.T., “On

Solving Rectangle Bin Packing Problems Using

Genetic Algorithms”, IEEE International

Conference on Systems, Man, and Cybernetics

- Humans, Information and Technology, Vol.2,

-1590, 1994.

Kröger, B., Schwenderling, P., Vornberger, O.,

“Parallel Genetic Packing of Rectangles”, In

Proc. of 1st PPSN'90, 160-164, 1990.

Lesh, N.B., Marks, J.W., McMahon, A.,

Mitzenmacher, M., “New Heuristic and

Interactive Approaches to 2D Rectangular Strip

Packing”, International Joint Conference on

Artificial Intelligence (IJCAI), Workshop on

Stochastic Search Algorithms, August 2003

(Workshop on Stochastic Search Algorithms,

TR2003-018).

Lesh, N., Marks, J., McMahon, A., Mitzenmacher,

M., “Exhaustive Approaches to 2D Rectangular

Perfect Packings”, Inf. Process. Lett., Vol.90,

No.1, 7-14, 2004.

Iori, M., Martello, S., Monaci, M., “Metaheuristic

Algorithms for the Strip Packing Problem”, in:

P.M. Paradolos, V. Korotkith, Eds., Optimization

and Industry: New Frontiers, Kluwer Academic

Publishers, 159–179, 2003.

Lagus, K., Karanta, I., Ylä-Jääski, J., “Paginating

the Generalized Newspaper: A Comparison of

Simulated Annealing and a Heuristic Method”,

Lecture Notes in Computer Science, Proceedings

of the 4th International Conference on Parallel

Problem Solving from Nature, 594-603, 1996.

Buhr, M., “Newspaper Layout Aesthetics Judged

by Artificial Neural Networks”, ALCOM-IT Technical

Report TR-050-96, Aarhus University, 1996.

Ahmad, A.R., Basir, O., Hassanein, K., “Fuzzy

Inferencing in the Web Page Layout Design”,

Proceedings of the 1st Workshop on Web

Services: Modeling, Architecture and

Infrastructure (WSMAI-2003), 33-41, France,

April 2003.

Gonzalez, J., Rojas, I., Pomares, H., Salmeron,

M., Merelo, J.J., “Web Newspaper Layout Using

Simulated Annealing”, IEEE Transactions on

Systems, Man and Cybernetics -Part B, Vol.32,

No.5, 686-692, October 2002.

Morin, J.H., “HyperNews: a Hypermedia

Electronic-Newspaper Environment Based on

Agents”, in Proceedings of HICSS-31, Hawaii

International Conference on System Sciences,

IEEE 1998, Kona, Hawaii, 58-67, January 6-9,

Perkowitz, M., Etzioni, O., “Adaptive Web Sites:

an AI Challenge, In Proceedings of the 15th

International Joint Conference on Artificial

Intelligence (IJCAI’97), 1997.

Koutri, M., Daskalaki, S., Avouris, N., “Adaptive

Interaction with Web Sites”, in Proc. of the 4th

Int. Workshop on Computer Science and

Information Technologies CSIT02, Patras

Greece, 2002.

Perkowitz, M., Etzioni, O., “Towards Adaptive

Web Sites: Conceptual Framework and Case

Study”, Artificial Intelligence,Vol.118,No.1-2,

-275, 2000.

Milani, A., Suriani, S., “ADAN: Adaptive

Newspapers based on Evolutionary

Programming”, Web Intelligence, 779-780, 2004.

Bharat, K., Kamba, T., Albers, M., “Personalized,

Interactive News on the Web”, ACM

Multimedia Systems, 349–358, 1998.

Nakayama T., Kato H., Yamane Y., “Discovering

the Gap Between Web Site Designers'

Expectations and Users' Behavior”, Computer

Networks: The International Journal of Computer

and Telecommunications Networking,

Vol.33, No.1-6, 811–822, June 2000.

Kamba, T., Sakagami, H., Koseki, Y.,

“ANATAGONOMY: a Personalized Newspaper

on the World Wide Web”, International Journal

of Human-Computer Studies, Vol.46, No.6,

-803, June 1997.

Kirkpatrick, S., Gerlatt, C.D.J., Vecchi, M.P.,

“Optimization by Simulated Annealing”, Science,

Vol.220, No.4598, 671-680, 1983.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.