Portföy Seçimi Problemi İçin Kds/Ga Yaklaşımı

Diyar AKAY, Tahsin ÇETİNYOKUŞ, Metin DAĞDEVİREN
2.239 435

Öz


Tüm karmaşık problemlerde olduğu gibi portföy yönetiminde de kararların verilmesi zordur ve uzun bir süreç gerektirir. Bunun nedeni, yatırımcının kriterlerine uygun portföylerin oluşturulmasında, çok fazla sayıda ve karmaşık yapıda verileri
kullanarak, istenilen özelliklere sahip portföylerinin seçiminin zorluğudur. Yatırımcının bu yapıdaki problemlerin çözümünde kullanabileceği etkin yöntemlerden biri Karar Destek Sistemleri (KDS)’dir. Bu çalışmada, farklı kısıtlara sahip portföylerin oluşturulmasına yönelik bir KDS’i geliştirilmiştir. Portföy seçimine yönelik olarak KDS’nin model aşamasında, Genetik Algoritma (GA) ve teknik göstergeden yararlanılmıştır. Sonuçta, yatırımcının karar vermesine yardımcı olacak senaryolar elde edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Karar destek sistemleri, genetik algoritma, portföy seçimi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ertuna, I.O., Yatırım ve Portföy Analizi ( Bilgisayar Uygulama Örnekleriyle),

Boğaziçi Universitesi, 1991.

Shim, J.P., Warkentin, M., Courtney, J.F., Power, D.J., Sharda, R., Carlsson, C.,

“Past, Present, and Future of Decision Support Technology”, Decision Support

System, Vol 33, pp:111-126, 2002.

Laudon, C. K. ve Laudon, J. P., Management Information Systems, 7th

Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2002.

Akmut, O., Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi, Ankara, 1989.

Markowitz, H., “Portfolio Selection”, Journal of Finance, Vol 7, pp:77-91,

Elton, E.J., Gruber, M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis,

New York, Wiley, 1995.

Chang, T., Meade, N., Beasley, J.E., Sharaika, Y.M., “Heuristic for Cardinality

Constrained Portfolio Optimization” , Computers & Operation Research, Vol

, pp: 1271-1302, 2000.

Bienstock, D., “Computational Study of a Family Mixed–Integer Quadratic

Programming Problems”, Mathematical Programming, Vol 74, pp:121-140,

Sprenza, M.G., “A Heuristic Algorithm for A Portfolio Optimization Model

Applied to Milan Stock Market”, Computers&Operations Research, Vol 23,

pp:433-441, 1996.

Mansini, R., Sprenza, M.G, “Heuristic Algorithms for the Portfolio Selection

Problem with Minimum Transaction Lots”, European Journal of Operational

Research ,Vol 114 ,pp: 219-233, 1999.

Kellerer, H., On Selection a Portfolio with Fixed Costs and Minimum

Transaction Lots, Working Paper, Dip. Di Metodi Quantitativi, Universita di

Brescia, 1997.

Goldberg, D.E., Genetic Algoritms in Search, Optimization and Machine

Learning, Addison Wesley, 1989.

Reeves, C., Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems, John

Wiley, 1993.

Davis, L., Handbook of GeneticAlgorithms, Van Nostrand, Reinhold, New-

York, 1991.

Evolver Optimization Suit, Palisade Incorparation, www.palisade.com

Marakas G. M., Decision Support Systems, Prentice Hall, New Jersey, 1999.

Stair, R. M., Principles of Information Systems, Body & Fraser Publishing

Company, Boston, 1992.

Çetinyokuş, T., Gökçen, H., “Borsada Göstergelerle Teknik Analiz İçin Bir

Karar Destek Sistemi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Dergisi, 17-1, pp:43-58, 2002.

Sarı. Y., Borsada Göstergelerle Teknik Analiz, 3. Basım, Alfa Basım Yayın

Dağıtım, 281, Türkiye.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.