“Problem Araştırması”Ndan Mimari Değerlere Geçişte Bina Programlama

Pınar DİNÇ
2.371 674

Öz


1970’li yıllarda ilk yazılı ürünlerini vermeye başlayan Bina Programlama/Mimari Programlama disiplini, günümüze kadar bir çok aşamadan geçmiştir. Bu aşamalarda
değişimin temel izleği, salt pratik/uygulama içerikli dar bir veri alanını tanımlamaktan öteye geçip, “mimarlık” alanının tüm bileşenlerinin içerilebildiği ve bu bileşenlerin birbirleri ile etkileştirildiği geniş bir veri alanının tanımlanmasıdır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan söz konusu geçiş, en belirgin ifadesini, Bina Programlama disiplininin dönüm noktalarında yer alan temel kitapların içeriklerinde bulmuştur.
Çalışma içinde yer verilen her bir programlama kitabı, disipline, farklı bir tanım ve içerik kazandırmayı amaçlamaktadır. İşlevi gereği pratik alana doğrudan katılımı olan programlama disiplini, başlangıçta kendini sistematik bir bilgi araştırması olarak tanımlamış ve bilime yakın bir noktada konumlandırmıştır. En son ulaştığı noktada ise
programlama, “mimarlık” alanının değerlere dayalı, dolayısıyla da aktörlere bağlı, yorum ve kabuller üzerinde temellenen ve her bir yeni yapıda yeniden tariflenmeyi gerektiren karmaşık ve çok bileşenli yapısına uyumlanmayı hedeflemektedir. Bu iki
durum ve durumlar arası geçiş süreci, çalışmada, Bina Programlama disiplininin belli başlı kitaplarında yer alan disiplin tanımları ve programlama stratejileri üzerinden
serimlenmektedir. Temel kitapların seçiminde, alana bir yenilik katma, bir dönüm noktası olma kriteri uygulanmıştır. Pratiği yönlendiren ve bir diğerinin söylemini tekrarlayan yapıtlar çalışma kapsamına alınmamıştır.


Anahtar kelimeler


Bina programlama, mimari programlama, programlama yaklaşımları, programlama stratejileri, problem araştırması, mimari değerler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Onat, E., Mekansal Organizasyonlarda İhtiyaç Programlaması, Teknik

Kitabevi, Ankara, 1990

Preiser, W.F.E., “Design Innovation and the Challenge of Change”, Design

Intervention ; Toward a More Humane Architecture, Van Nostrand

Reinhold Company, USA, 1991

Merriam-Webster OnLine Dictionary,

http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=program

Duerk, D., Architectural Programming, Van Nostrand Reinhold Company,

New York, USA, 1993

Sanoff, H., Integrating Programming, Evaluation and Participation in Design,

Avebury, England, 1992

Brown, J.M., “Programming, Architectural”, Encyclopedia of Architecture,

Design and Construction, J.A.Wilkes (ed), AIA, John Wiley & Sons, USA,

Hershberger, R., “Values: A Theoretical Foundation for Architectural

Programming”, Programming the Built Environment, Preiser, W.F.E. (ed)

Van Nostrand Reinhold Company, New York, USA, 1985

Pena, W., Parshall, S., Kelly, K., Problem Seeking, An Architectural

Programming Primer, AIA Press , USA, 1977

Sanoff, H., Methods of Architectural Programming, Dowden, Hutchinson

and Ross, Inc., USA, 1977

Preiser, W.F.E., (ed), Programming the Built Environment, Van Nostrand

Reinhold Company, New York, USA, 1985

Preiser, W.F.E., (ed) Professional Practice In Facility Programming, Van

Nostrand Reinhold Company, New York, USA, 1993

Preiser, W.F.E., “Introduction”, Programming the Built Environment,

Preiser, W.F.E. (ed), Van Nostrand Reinhold Company, New York, USA,

Hershberger, R.G., “Values: A Theoretical Foundation for Architectural

Programming”, Programming the Built Environment, Preiser, W.F.E. (ed),

Van Nostrand Reinhold Company, New York, USA, 1985

Silverstein, M., Jacobson, M, “Restructuring the Hidden Program: Toward an

Architecture of Social Change”, Programming the Built Environment,

Preiser, W.F.E. (ed), Van Nostrand Reinhold Company, New York, USA,

Preiser, W.F.E., “Epilogue”, Professional Practice In Facility

Programming, Preiser, W.F.E. (ed), Van Nostrand Reinhold Company, New

York, USA, 1993

Hershberger, R., “Recent Development in Facility Programming”,

Professional Practice In Facility Programming, Preiser, W.F.E. (ed), Van

Nostrand Reinhold Company, New York, USA, 1993

Brill, M., “Foreword”, Architectural Programming, Duerk, D., Van

Nostrand Reinhold Company, New York, USA, 1993

Pena, W., 1999, “Foreword”, Programming for Design, From Theory to

Practice, Cherry, E., John Wiley & Sons Inc., New York, USA, 1999

Cherry, E., Programming for Design, From Theory to Practice, John Wiley

& Sons Inc., New York, USA, 1999

Hershberger, R., Architectural Programming and Predesign Manager,

McGraw-Hill, New York, USA, 1999
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.