Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme

Sevgi LÖKÇE
5.130 1.445

Öz


Mimarlık dinamik, yeniliklere açık ve sürekli değişime uğrayan bir meslektir. En büyük değişimin de günümüzde yaşandığı kabul edilmektedir. Modernizm ve sonrası akımların tartışıldığı, teknolojinin de altın çağını yaşadığı günümüzde
mevcut mimarlık eğitim programlarımızın çağımıza ayak uydurup uyduramadığı sorgulanmalıdır. Bu bağlamda modaların tartışılması yerine, teknoloji çağında yaşadığımız gözönünde bulundurularak mimarlık ile teknoloji arasındaki ilişkiler irdelenmelidir. Tartışmayı hararetlendirmek için; bugün öğretilenin karşıtı olarak teknolojinin öğretilmesinin etkin bir biçimde mimarlık programlarıyla bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda ilk olarak teknolojinin bağlı olduğu kuramsal ilkeleri ve bunların gelişmiş mimari biçimler üzerindeki etkilerinin anlatılması gerekiyor. Ancak teknolojinin mimarlık programlarıyla bütünleştirilmesinin bunun çok ötesinde bir uğraş olduğu bilinmelidir. Mimari tasarımla teknolojinin bütünleştirilmesi tüm eğitim programında bütün teknolojik konuların programın her bölümünde sunulması ile mümkün olabilir. Bu nedenle teknoloji ile mimarlık ders programının stüdyo ortamında buluşturulabilmesi ve en uygun bağlantının kurulabilmesi için bütün disiplinlerin öğretim elemanlarının öncelikler belirlemekte duyarlı ve dikkatli olmaları gereklidir.


Anahtar kelimeler


Mimarlık eğitimi, tasarım, teknoloji

Tam metin:

PDF


Referanslar


GROPIUS, W., Scope of Total Architecture, Collier Books, NY., 1962, s.21.

a.g.e, s. 19.

BALAMİR, A., “Meslek Sorunlarımız İçinde Mimarlık Eğitim Programlarının

Yeri ve Program Başarısındaki Etkenler”, Yapı Dergisi, 1992/122, s.38-43,

İstanbul.

SALVADORI, M. ve HELLER R., Structure in Architecture, Prentice-Hall,

INC.1963.

GLASSER, D.E., “Technical Training in Professional Design Programs”, in

proceedings of the 70th Annual Meeting of the ACSA, Washington, 1983,

s.25.

a.g.e. s.25.

SMITH, D.L., “Integrating Technology into the Architectural Curriculum”,

Journal of Architectural Education, Fall 1987, 41/1, s.9.

a.g.e . s.9.

PACEY, A., The Culture of Technology, The M.I.T. Press, Cambridge

, s.31.

SCHON, D., The Reflective Practititoner Basic Books, Inc. NY., 1983, s. 21.

a.g.e.s. 21.

a.g.e. s.18.

The Oxford English Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 1978,

Vol.X1, ss.136-137.

LÖKÇE, S., “Kisho Kurokawa2”, Çağdaş Dünya Mimarları Dizisi, 15, s. 11,

Boyut Yayın Grubu, 2001, İstanbul.

PACEY, A., The Culture of Technology, The M.I.T. Press, Cambridge, 1983,

s.3.

PACEY, Arnold., s.6.

SMITH, D. L. “Integrating Technology into the Architectural Curriciulum”,

Journal of Architectural Education, Fall 1987, 41/1, s.7.

Lökçe, S., Mimarlık Eğitiminde Temel Eğitim Programlaması ve Mimari

Tasarım Programıyla Bütünleşebilecek Bir Model Önerisi, 1995, G.Ü.Fen

Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış doktora tezi.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.