Zamana Bağlı Radyal Sıcaklık Dağılımı Etkisinde Ve Akma Dayanımı Sıcaklığa Bağlı Olan Uçları Serbest Bir Silindirde Isıl Gerilme Analizi

Müfit GÜLGEÇ
1.509 526

Öz


Bu çalışmada, akma dayanımı sıcaklığa bağlı bir malzemeden yapılmış uçları serbest bir silindirde, zamana bağlı sıcaklık dağılımından kaynaklanan ısıl gerilmeler incelenmiştir. Silindir içerisindeki iç ısı üretim miktarı yavaş yavaş arttırılarak,
silindir malzemesinin akma dayanımının sıcaklığa bağlı olmasının, akmanın başlangıcına olan etkisi belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Isıl gerilme analizi, uçları serbest silindir

Tam metin:

PDF


Referanslar


Orcan, Y., ‘Thermal Stresses In a Heat Generating Elastic-Plastic Cylinder With

Free Ends’, Int. J. Engng. Sci., Vol. 32, No 6, pp. 883-898, 1994.

Orcan, Y. and Gamer, U., ‘Elastic-Plastic Deformation of a Centrally Heated

Cylinder’, Acta Mechanica, Vol. 90, pp.61-80, 1991.

Gulgec, M., ‘Influence of Temperature Dependence of the Yield Stress on the

Stress Distribution in a Heat Generating Elastic-Plastic Cylinder’, ZAMM, Vol.

, No.3, pp. 210-216, 1999.

Gulgec, M. and Orcan, Y.,’Elastic-Plastic Deformation of a Heat Generating

Tube with Temperature Dependent Yield Stress’, Int. J. Engng. Sci., Vol. 38, No

, pp. 89-106, 2000.

Carslaw, H. S. and Jaeger, J. C., Conduction of Heat in Solids, 2nd ed., London,

Oxford, 1959.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.