700 Va Kesintisiz Güç Kaynağı Devresinin Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi

Müzeyyen SARITAŞ, M. Timur AYDEMİR, Ayhan DALBAZ
3.480 774

Öz


Bu çalışmada, 700 VA gücünde bir Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Sistem, giriş güç katı, batarya doldurucusu, sürücü birimi, evirici birimi, çıkış güç katı, örnekleme birimi, kontrol birimi ve 2x12 V kuru akü
içermektedir. Giriş güç katı, batarya doldurucusuna ±15 V DC besleme gerilimi sağlar. Akü şarj birimi, evirici ve kontrol birimlerine sürekli olarak +12 V DC besleme gerilimi sağlar. Kuru aküdeki 24 V DC voltaj, sürekli olarak 50 Hz
frekansta 220 V AC’ye çevrilerek elektronik aletlerimize ON-LINE güç sağlamaktadır. KGK sistemi, üç durumlu çıkışa sahip olup darbe genişlik modülasyonu (PWM) tekniği ile çalışır. PWM sinyalleri, sürücü ve kontrol ünitesi üzerinden eviriciye uygulanarak KGK’nın çıkış gerilimini regüle eder. Sistemin ön
panelindeki dört LED göstergesi; düşük akü seviyesi, akü doldurma, aşırı akım ve KGK on/off durumlarını görüntüler. Sisteme, batarya seviyesinin düştüğünü duyurmak için bir de sesli uyarı eklenmiştir. KGK sisteminin aşırı yük/kısa devre
koruması ve süzülmüş çıkışı vardır. Sistem, giriş gücü kesildiğinde 15-30 dakikalık kesintisiz enerji sağlayabilmektedir.


Anahtar kelimeler


AC/DC çevirici, DC/AC evirici, PWM tekniği, kesintisiz güç kaynağı, ON-LINE sistemi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Dalbaz A., 700 VA Kesintisiz Güç Kaynağı Devresinin Tasarımı ve

Gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisas Tezi(Danışman: Prof. Dr. M. Sarıtaş), Gazi

Üniversitesi, FBE. Ankara, 1997.

Stokes R. W., ''High voltage high power inverter'', IEEE Conf. Publ. p:154,

McMurry, ''Selection of snubbers and clamps to optimize the design of

transistor switching converters'', IEEE Trans. Ind. Appl. Vol. IA-16, 1980.

Beorord D. ve Hoft R. G., Principles of Inverter Circuits, John Willy and

Sons, 1964.

Lanoer W., Power Electronics, McGraw-Hill, 1981.

Pollack J., ''Adwanced pulse widh modulated inverter techniques'', IEEE Trans.

On Industry Applications, Vol.IA-8, No.2, pp: 145-154, 1972.

Liang C., T. K. Ng., ''Design of battery charging system with fuzzy logic

controller'', Ind. J. Electronics, Vol.75, No. 1, pp: 75-86, 1993.

Larson, Power Electronics, Prentice Hall, 1983.

Humphries J. T. ve Sheets L., Industrial Electronics, Delmar Publishers, 1989.

Seitzer G.ve Hamdy N. A., Electronic A/D Converters, John Wiley and Sons,

Horowitz P. ve Hill W., The Art of Electronics, Cambridge Univ. Press, 1980.

Malvino A. P. ve Leach D. P., Digital Principles and Applications, McGraw-

Hill, 1986.

Mano M., Digital Logic and Computer Design, Prentice-Hall, 1979.