Radyal Sıcaklık Dağılımı Etkisinde İki Ucu Sabit Bir Silindirde Isıl Gerilme Analizi

Müfit GÜLGEÇ, Selim TÜRKBAŞ
1.598 328

Öz


Bu çalışmada, uçları sabit, içinde iç ısı üretimi olan bir silindirde, zamana bağlı sıcaklık dağılımından kaynaklanan ısıl gerilmeler incelenmiştir. Silindir içerisindeki iç ısı üretimi miktarı yavaş yavaş arttırılarak, hangi yük parametresinde ve hangi zamanda silindirde akmanın başlayacağı belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Isıl gerilme, üniform olmayan sıcaklık dağılımı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Çıtakoğlu, E., “Thermal Stress in a Finite Composite Cylinder with Uniform

Energy Generation Under Special BCs”, METU J. Pure Appl. Sci., Cilt 12,

-97, 1979.

Gülgeç, M.,”Influence of the Temperature Dependence of the Yield Stress on

the Stress Distribution in a Heat Generating Elastic-Plastic Cylinder”, ZAMM,

Cilt 79, No 7, 210-218, 1999.

Gülgeç, M. Orçan, M., “Elastic-Plastic Deformation of a Heat Generating Tube

with Temperature Dependent Yield Stress”, Int. J. Eng. Science, Cilt 38, No 1,

-106, 2000.

Carslaw, H. S., Jaeger, J. C., Conduction of Heat in Solids, 2. Baskı, London,

Oxford, 1959.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.