Aısı 5115 Çelikten İmal Edilen Dişli Çarkın Diş Dibindeki Kalıcı Gerilmelerin İncelenmesi

Çetin KARATAŞ, Eldar FETULLAYEV, Fırat KAFKAS
2.131 515

Öz


Kalıcı gerilmelerin parçanın çalışma performansı, dayanım ve tolerans gibi özelliklere etkisi büyüktür. Bu nedenle parçalardaki kalıcı gerilmelerin değerlerinin ve özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada AISI 5115 çelik
malzemeden imal edilen ve semantasyon işlemine tabii tutulmuş dişli çark kullanılmıştır. Diş diplerinde oluşan kalıcı gerilmeler katman kaldırma metodu kullanılarak ölçülmüştür. Yapılan ölçümler sonucunda diş dibi yüzeylerinde basma biçimindeki kalıcı gerilmeleri olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Kalıcı gerilmeler, katman kaldırma tekniği, dişli çarklar, ısıl işlem

Tam metin:

PDF


Referanslar


Dieter, G.E., “Mechanical Metallurgy”, McGraw Hill Book C., U.K., (1985).

Akkurt, M., Kent M., “Makine Elemanları”, Birsen Kitapevi Yayınlar, 453-460,

İstanbul, (1984).

Birger, I.A., “Ostatocnie Naprjeniya”, Moskow, (1963).

Efanow, V.P., “Semyonov, A.Y., “Opredelenie Ostatoçnıh Tehnologiceskıh

Naprejeniy V, Kurupno Gobaritnıh Konsruksiyah İ Obrazsah Rennrgenovskim

Metodom”, Zavotskaya Labarotrya, Moskow, (1987).

Fethullayev, E.K., Akyıldız, H.K., “Teknolojik Gerilmelerin Makine

Parçalarının Üretiminde Önemi”, Erciyes Üniversitesi Yayını, Kayseri, (2000).

Fetullayev, E. K., “Talaş Kaldırma Yöntemi İle Üretilen Vidalı Elemanlara

Yüzey Katında Oluşan Artık Gerilmelerin Vida Elemanlarına Etkisi”,

Uluslararası Makina Tasarımı ve İmalat Kongresi, ODTÜ, Ankara, (1998).

Hetanyi, M., “Handbook Of Experimental Stress Analysis”, John Willy & Sons

Inc., , U.S.A. 342-395, (1950).

Lahtin, Y.M., Leontiyeva, V.P., “Materyela Vediniye”, Moskow, (1990).

Kogayev, V. P., “Rasçgoti Na Proçnost Pri Napryajeniyah, Peremenıh Vo

Vremini”, Moskow, (1977).

Kafkas, F., “Katman Kaldırma Tekniğine Dayalı Olarak Kalıcı Gerilmelerin

Ölçülmesini Sağlayan Bilgisayarlı Ölçme Cihazının Tasarım Ve İmalatı”,

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2001).

Lu, J., “Handbook Of Measurement Of Residual Stresses”, Society For

Experimental Mechanics, Prentice-Hall, Inc., France, 342-411, (1996).

Sachs, G., “Der Naubweis Inneres Spannanqez Und Rohren Zeitschur”,

Metallkunde, Vol 19, 352-378, (1927).

Davidenko, N.,N., “Ob Izmrniostatocnak Naprijeny”, Zovodskaya Labarotoriya,

No. 8, (1937).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.