Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı

Demet IRKLI ERYILDIZ, Aysu BAŞKAYA
2.390 911

Öz


Bu makalenin konusu, dünyada yaygın olan ancak Türkiye’de tanınmayan saman balyası yapım tekniğidir. Bu amaçla malzemenin yalıtım, sürdürülebilirlik ve depreme dayanım ile ilgili özellikleri geniş bir literatür taraması yapılarak
incelenmiştir. Saman balyalarından inşa edilen prototip yapı ünitesinin, kısa bir sürede, kolay ve uygun bir fiyata yapılabilir olduğu ve bahsi geçen özellikleri barındırdığı izlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Saman balyası, ekolojik yapı, süper yalıtım, sürdürülebilirlik

Tam metin:

PDF


Referanslar


U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy, April,

House of Straw-Straw Bale Construction Comes of Age, DOE/G010094-01, 1995.

Bryce, R. April 27, Casting a Straw Vote: The First Straw, The Austin

Chronicle, Green Building Guide, 1994.

Grandsaert, M.F., A Compression Test of Plastered Straw-Bale Walls, Test

Raporu Haziran, 1999.

Myhrman, M-MacDonald, S.O., Build it with Bales: A Step-by-Step Guide to

Straw Bale Construction, Version Two, Out on Bale, Tuscon, AZ, 1997.

MacDonald, S.O. A Visual Primer to Straw-Bale Construction, Builders

Without Borders, New Mexico, www.builderswithoutborders.org, 1999.

Stitt, Fred A., Ecological Design Handbook: Sustainable Strategies for

Architecture, Interior design, and planning, McGraw-Hill New York, 1999.

Ramirez, J.C. Cyclic In-Plane Test of Plastered Straw-Bale Walls,

basılmamış master tezi, Washington Üniversitesi, 1999.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.