Mimarın Tasarım İlkelerinin Zaman İçinde Değişimi Ve Geçmişle İlişki Kurma İlkesinin Değerlendirilmesi

Sare SAHİL
1.624 420

Öz


Bu makalede, kavram olarak ilke, mimarın tasarım ilkelerini belirleyen etkenler, bunların değişimi, Modernizmin ilkeleri ve buna tepki olarak doğan Postmodernizm incelendi. Bu bilgilerin ışığında modern mimarın ilkelerinden vazgeçerek geçmişle
bağ kurma yaklaşımlarının nedenleri tartışıldı.


Anahtar kelimeler


Tasarım ilkeleri, modernizm ilkesi, postmodernizm

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.