Mimarlık Eğitimi Ve Toplum

Sare SAHİL
1.301

Öz


Makalede mimarlık eğitimi ile onu oluşturan toplumsal düşüncelerin geleceği araştırıldı. Bu nedenle mimarlık eğitimi ve eğitim programları konusundaki tarih boyunca süren farklı görüşler incelenerek, ülkemizde sürdürülen mimarlık eğitimi
özetlendi. Bu eğitim programlarını oluşturan toplumsal düşünceler modernizm ve postmodernizm bağlamında ele alındı. Modernizmde ve postmodernizmde mekan anlayışı özetlendi. Sonuç bölümünde de mimarlık eğitiminin gelecekte alacağı tavrın
yalnız mesleğin kendi sınırları içinde değil, toplumsal düşüncelerle birlikte tartışılması gereği vurgulandı.


Anahtar kelimeler


Mimarlık eğitimi, toplum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.