Çocuk Oyun Alanları Tasarımı

Güzin TÜREL
1.674 534

Öz


Çocuklar cisimleri, eşyaları, yüzeyleri ve hacimleri oyun kanalıyla tanırlar. Oyun türleri çocuklar tarafından yaratılır. Bu sebeple oyun sahalarının, çocuğun eğitimi ve şahsiyetinin gelişmesinde önemli etkileri vardır. Bu sahalar yüksek yoğunluklu yerleşmelere ve çevre kirlenmesine de çözüm getirirler. Oyun sahası tasarımı iki grupta sınıflanabilir. Birinci sınıfı alışılmış düzenleme oluşturur. Bu düzenlemede ekipmanlar tek tek yerleştirilirler: Tahterevalliler, kaydıraklar, salıncaklar, tırmanma merdivenleri vb. İkinci sınıfı ise bağlantılı sistemler oluşturur: Macera parkları ve bağlantılı oyun sahaları. Bu tip tasarımda öğrencilerin kendi oyun sahalarını yaratmaları beklenir.


Anahtar kelimeler


Çocuk oyun sahası, macera parkı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.