Reaktif Güç Kompanzasyonu İçin Zeki Bir Simülatör Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi

Ramazan BAYINDIR, Şevki DEMİRBAŞ, Ömer SESVEREN
2.083 394

Öz


Elektrik güç sistemlerinden çekilen reaktif güç üretim maliyetlerinin yükselmesine ve enerji sistemlerinin
verimsizliğine sebep olmaktadır. Güç sistemlerinden çekilen reaktif gücü azaltmanın yolu, reaktif enerjinin tüketildiği noktada kompanze edilmesidir. Bu çalışmada, senkron motor ile yapılan reaktif güç kompansatörü (RGK) denetiminde kullanılabilen Yapay Sinir Ağları (YSA) modeli tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, YSA yapısının gerçek zamanlı uygulamalara kolaylıkla adapte edilebileceği esnek bir sistem elde edilmiştir. Gerçekleştirilen model eğitim amaçlı olarak kullanılabileceği gibi, farklı YSA yapılarının ve algoritmalarının test edilebileceği uygulamalarda da kullanılabilecektir.


Anahtar kelimeler


Yapay sinir ağı modeli, senkron kompansatör, reaktif güç kompanzasyonu

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bayram M., Kuvvetli Akım Tesislerinde

Reaktif Güç Kompanzasyonu Ağustos 2000,

Birsen Yayınevi.

Mekhamer, S.F., El-Hawary, M.E., Mansour,

M.M., Moustafa, M.A., & Soliman, S.A., “State

of the art in optimal capacitor allocation for

reactive power compensation in distribution

feeders”, IEEE Large Engineering Systems

Conference on Power Engineering, LESCOPE

, 2002, 61-75.

Bal G., Çolak İ., “Reactive power compensator

using constant capacitor and thyristor controlled

reactor”, Gazi University, J. of Institute of

Science and Technology, vol. 8, No. 2, 1995, p.

-15.

Miller TJE., Reactive Power Control in Electric

Systems, October 1982, A Viley-Interscience

Publication, New York, p.182-222.

El-Sadek, M.Z., Fetih, N.H., & Abdelbar, F.N.

“Starting of induction motors by static VAR

compensators”, 1988, Third International

Conference on Power Electronics and

Variable-Speed Drives, 444–447.

Al-Hamrani, M.M., Von Jouanne, A., & Wallace,

A., “Power factor correction in industrial

facilities using adaptive excitation control of

synchronous machines”, Pulp and Paper Industry Technical Conference, Conference

Record of the 2002 Annual, 148–154.

Bayındır R., Sagiroglu S., Colak I, “Yapay sinir

ağları tabanlı reaktif güç kompanzasyonu”, Gazi

Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik

Dergisi, 2007, 10(2), 129-135.

Colak I., Bayindir R., Bay O.F.: ‘Reactive Power

Compensation Using A Fuzzy Logic Controlled

Synchronous Motor’, Energy Conversion and

Management, 2003, 44 (13), 2059-2215.

Sagiroglu S., Colak I, Bayındır R., “Power Factor

Correction Technique Based on Artificial Neural

Networks”, Energy Conversion and

Management, 2006, Vol. 47/(18-19), 3204-3215.

Sağıroğlu Ş., Beşdok E., Erler M.,

Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları-I

Yapay Sinir Ağları, 2003, Ufuk Yayınevi,

Kayseri.

Haykin, S., Neural Networks: A

Comprehensive Foundation, New York,

Macmillan College Publishing Company, 1994,

ISBN 0-02-352761-7, 1994.

Çetin, M., Uğur, A., Bayzan, Ş., “İleri Beslemeli

Yapay Sinir Ağlarında Backpropagation (Geriye

Yayılım) Algoritmasının Sezgisel Yaklaşımı”,

Akademik Bilişim Kongresi, Pamukkale

Üniversitesi, Denizli, Şubat 2006.

Hagan M.T., Demuth H.B. and Beale M., Neural

Network Design, Boston: PWS Publishing co.,

Arifoğlu A., Doğru A., Yazılım Mühendisliği,

, SAS Bilişim Yayınları.

Alp M., Cığızoğlu H. K., “Farklı yapay sinir ağı

metodları ile yağış-akış ilişkisinin

modellenmesi”, İTÜ Dergisi, 2004, 3(1), 80-88.

Elmas Ç., “Bulanık mantık denetleyicili bir

iklimlendirme sistemi”, Gazi Üniv. Politeknik

Dergisi, 2000, 3(3), 15-22.

Elmas Ç., “Bulanık mantık denetleyicili fırçasız

doğru akım motor hız kontrolü”, Gazi Üniv.

Politeknik Dergisi, 2000, 3(3), 7-14.

Albostan A., Gökbulut M., “Self-Tuning

Adaptive Neurocontroller For Brushless DC

Motors”, International Journal of Electronics,

, 88,1, 103-114.

Dandil B., Gökbulut M., “Asenkron Motorların

Sinirsel-Bulanık Denetleyici ile Uyarlamalı

Denetimi”, Gazi Üniversitesi, Mühendislik

Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2005, Vol:20,

No:2, 145-153.

Güvenç U., Biroğul S., Sönmez Y., “Yapay sinir

ağları eğitim seti”, The Proceedings of 7th

International Educational Tecnology

Conference, North Cyprus, May 2007.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.