Aısı W1 Ve L2 Soğuk İş Takım Çeliklerinin Düşük Sıcaklıklarda (120 °C) Menevişlenmesi İle Optimum Tokluğun Geliştirilmesi

Cemhan ONUR, Burhanettin İNEM
1.978 685

Öz


Bu çalışmada AISI W1 ve L2 soğuk iş takım çeliklerinde sertleştirme ve menevişleme sonrası sertlik ve tokluk değişmeleri teorik ve deneysel olarak incelenmişir. Malzemelerden hazırlanan çekme ve U-çentik numuneleri 8500C’de 5 dakika östenitlenmiş, W1 çeliği suda, L2 çeliği ise yağda sertleştirilerek 1200C’de 1, 3, 5, 7, 9, 11 saat sürelerde menevişlenmiştir. Menevişlemenin ilk yedi saatlik
bölümünde sertlikte bir kaç Rc’lik düşmeye karşın en yüksek tokluk, süneklik ve çekme mukavemetlerine ulaşılmıştır. Dokuz saatten sonraki menevişleme sürelerinde numunelerde sertlik artarken, dayanım ve darbe direncinde ani düşüşler
meydana gelmiştir. Yedi saatlik menevişleme sonrası oluşan ε ve η karbürlerin, dokuz ve on bir saatlik menevişlemede martensit plakaları arasında kalıntı östenit içerisinde ince uzun parçacıklar halinde düzenlenmeleri sonucu sertlik artarken
dayanım ve darbe direncinde ani düşüşler görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Takım çelikleri, menevişleme, sertlik ve tokluk

Tam metin:

PDF


Referanslar


Takım Çelikleri, Asil Çelik Teknik Yayınları, 1990.

T.S.E.3921, Alaşımlı Soğuk İş Takım Çelikleri, T.S.E. Yayını, Ankara 1983.

George, A.R., Robert, A.C., Tools Steels, American Society for Metals,

Metals Park, Ohio, 1986.

Gupton, P.S., The Heat Treating Source Book, American Society For

Metals, Metals Park, Ohio, 1986.

Williamson, D.L, Nakazawa, K., Krauss, G., “A Study of the Early Stages of

Tempering in an Fe-1,2C Pct Alloy”, Metallurgical Transactions A., Vol. 10

A, 1351-1363, 1979.

Hirotsu, Y., Nagakura, S., “Crystal Structure and Morphology of the Carbide

Precipitated From Martensitic High Carbon Steel During the First Stage of

Tempering”, Acta Metals, Vol. 20, 645, 1972.

Grange, R.A., Hribal, C.R., Porter, L.F., “Hardens of Tempered Martensite in

Carbon and Low Alloy Steels”, Metallurgical Transactions A, Vol.8A., 1775-

, 1977.

Gregory A.F., “Introduction to Hardened Shafts (Tempered at 350 0F (1750C))”,

Metal Progress, Vol .127., 15, 1985.

Onur, C., AISI W1 ve L2 Takım Çeliklerinde Düşük Sıcaklık

Menevişlemesinin Sertlik ve Tokluk Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi,

G.Ü. F.B.E., 2000.

T.S.E. 3941, Alaşımsız Takım Çelikleri, T.S.E. Yayını, Ankara, 1983.

T.S.E. 269, Vurma Deneyi, T.S.E. Yayını, Ankara 1974.

T.S.E. 138, Metalik Malzemelerin Çekme Deneyi, T.S.E. Yayını, Ankara 1994.

Bain, E.C., Paxton, H.W., Alloying Elements in Steel, American Society for

Metals, Metals Park, Ohio, 1966.

Tekin, A., Çelik ve Isıl İşlemi (Bofors El Kitabı), Hakan Ofset, İstanbul, 1984.

Sidney, H.A., Introduction to Physical Metalurgy, Second Edition, Ankara

Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1986.

Büget, C., Kalıntı Östenitin 52100 Çeliklerde Aşınmaya Etkisi, Yüksek

Lisans Tezi, O.D.T.Ü. F.B.E., 1993.

Erdoğan, M., Mühendislik Alaşımlarının Yapı Ve Özellikleri, Nobel Yayın,

Ankara, 2000.

Metals Handbook, 8th ed. Vol. 7., American Society For Metals, Metal Park,

Ohio, 1972.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.