PLAZMA GAZLAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ İLE KATI ATIK BERTARAFI

Hüseyin Topal
4.238 1.900

Öz


Katı belediye atıklarındaki artış Türkiye’nin en önemli çevre sorunlarının başında gelmektedir. Bu çevre sorunlarının giderilmesinde hükümet çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler sunmada eksiklikler yaşamaktadır. Fakat belediye atıklarının bertarafı konusundaki çeşitli teknolojilere gore, plazma gazlaştırma teknolojisi alternatif ve güvenilir bir çözümdür. Plazma gazlaştırma, diğer geleneksel yakma teknolojileri gibi bir ateşli yakma sistemi değildir. Bu yöntem, organik bileşenleri yanıcı bir gaz olan sentez gazına dönüştürür. Bu çalışma, belediye atıklarından enerji üretmek için kömür gazlaştırması ve plazma gazlaştırmanın birikte uygulanması hakkında bir fizibilite çalışmasıdır. Bu amaçla, iki metot uygulanmıştır. Birinci metod ile gazlaştırma prosesinde, kütlesel içerikleri bilinen atıkların sentez gazına dönüşümleri bir matematiksel modelleme ile çözülmüştür. İkinci metot ile de, aynı prosesi bir bilgisayar simülasyon yazılımı (VMGSim) ile simüle edilmiştir. Son olarak, iki yöntem ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuçlar karşılaştırıldığında matematiksel modelleme ile simülasyon programının elde ettiği sonuçların tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler


plazma gazlaştırma; katı belediye atıkları; enerji; bertaraf

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.26834

Referanslar


İnternet: Ankara Sanayi Odası “Atık Nedir?”

http://www.aso.org.tr/kurumsal/index.php?sayfa_no=55, 2011

Gomeza, E., Amutha Rania, D., “Thermal plasma technology for the treatment of wastes: A critical review” Journal of Hazardous Materials, Vol 161, 2-3, pp 614-626, 2009

R. W. BECK INC “City of Honolulu Review of Plasma Arc Gasification and Vitrification Technology for waste disposal”, Final Report, Municipality of Honululu, 2003

R&R Bilimsel ve Teknik Hizmetler Ltd. Şti, “Katı Atık Yakma Tesisleri İçin Teknolojiler ve Yer Seçimi”, Özel İnceleme Raporu, 2007

Oost, V., Hrabovsky, M., “Pyrolysis of waste using a hybrid argon–water stabilized torch”, Vacuum, 80(11-12), 1132-1137, 2006

The Northspan Group Inc., Does it make sense to move forward with a full feasibility analysis?, Aitkin County Plasma Gasification Study, Duluth, 3, 2008

Virtual Material Group Inc., VMGSIM ver 6.0 Program Tutorial, 1715-1736, 2010

Mountouris, A., Voutsas, E., “Solid waste plasma gasification: Equilibrium model development and exergy analysis”, Energy Conversion and Management, 47, 1723-1737, 2006

İnternet: T.C. Çevreve Orman Bakanlığı “Genel Bilgiler”

http://www.cevreorman.gov.tr, 2008

Akçura, F. ve Gerger M., Başlıca Türk Kömürlerinin özellikleri MTA Enstitüsü, Ankara, 1982.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.