AISI 316Ti Paslanmaz Çeliğin Tornalanmasında Kesici Uç Etkisinin Taguchi Yöntemi ile Analizi

Yunus KAYIR, Sıddık ASLAN, Ahmet AYTÜRK
3.087 1.344

Öz


Bu çalışmada, AISI 316Ti paslanmaz çelik malzemesinin tornalanmasına yönelik bir Taguchi modeli oluşturulmuştur. Klasik bir tornalama tezgahında deneyler yapılmıştır. Deneylerde, farklı uç geometrisine sahip ve TiCN-Al203-TiN kaplamalı karbür kesiciler kullanılmıştır. Kesici uç yarıçapı, kesici uç formunun ve kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır. Taguchi ve ANOVA analizleri yapılmıştır. Yüzey pürüzlülükleri için S/N ve etki grafikleri oluşturulmuştur. Sonuçlar, yüzey pürüzlülüğüne en etkili faktörlerin ilerleme (%73,97) ve kesici uç yarıçapı (%13,26) olduğunu göstermiştir. Deneylerde, uç yarıçapı küçük olan kesicilerin daha çok aşındığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Paslanmaz çelikler, AISI 316Ti, tornalama, kaplamalı takımlar, yüzey pürüzlülüğü, Taguchi metot, ANOVA.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Internet, "Paslanmaz Çeliklerin İç Yapıları ve Temel Türleri" www.sarıtas.com.tr.

Internet, "Paslanmaz Çelik Nedir?", www.ozmetalozkanoz.com.tr.

Coromant S. Modern Metal Cutting-A Practical Handbook, Sandvik Coromant Inc, Sweden, 1997.

Outeiro, J.C., Dias, A.M., Lebrun, J.L., Astakhov, V.P., “Machining residual stresses in AISI 316L steel and their correlation with the cutting parameters”, Machining Science and Technology, 6 (2): 251–270 2002.

Paro, J., Hannien, H. And Veijo, ‘’Tool Wear and Machinability of X5 CrMnN 18 Stainless Steels’’, Journal of Materials Processing Technology, 14-20, 2001.

Mills, B. And Redford, A. H., Machinability Of Engineering Materials, University of Salford, , 107-108, UK, 1983.

Korkut, I., Kasap, M., Ciftci, I. and Seker, U., “Determination of Optimum Cutting Parameters during Machining of AISI 304 Austenitic Stainless Steel”, Materials & Design, 25(4): 303-305, 2004.

Özses B., Bilgisayar Sayısal Denetimli Takım Tezgahlarlında Değişik İşleme Koşullarının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi’, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 2002.

Zeyveli, M. ve Demir, H., “AISI 01 Soğuk İş Takım Çeliğinin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri Ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Araştırılması”, E-Journal of New World Sciences Academy, 4, 2: 323-331, 2009.

Özek, C.,Taşdemir, V., “AISI 304 Östenitik Paslanmaz Çeliğin Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün Varyans Analizi İle Modellenmesi”, E-Journal of New World Sciences Academy, 4, 3: 305-313, 2009.

Tekaslan, Ö.,Gerger, N. Ve Şeker, U., “AISI 304 Östenitik Paslanmaz Çeliklerde Kesme Parametrelerine Bağlı Olarak Yüzey Pürüzlülüklerinin Araştırılması”, BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2): 3-12, 2008.

Kasap M., AISI 304 Östenitik Paslanmaz çeliklerin İşlenebilirliğinde En Uygun Kesme Parametrelerinin Belirlenmesi ve İşleme Şartlarının Deneysel Olarak Araştırılması, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara, 34-35, 2001.

Özek, C., Hasçalık, A., Çaydaş, U. ve Karaca, F.,”AISI 304 Östenitik Paslanmaz Çeliğin Tornalanması ”, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 117-121, 2006.

Zafer Tekiner, Z. And Yeşilyurt, S., “Investigattion of the cutting parameters depending on process sound during turning of AISI 304 Austenitic stainless Steel’’, Journal of Materials Processing Technology, 25:507-513(2004).

Yeyen H.E,’ AISI 303 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenebilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.

Yeyen, H:E., Korkut, İ., Turgut, Y. ve Çiftçi, İ.,’’AlSl 303 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenmesinde Kesme Hızı ve İlerlemenin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkileri’’, 5. Uluslarası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2009.

Altınkaya E., AlSl 316 Östenitik :Çeliğin İşlenmesinde Kesme Değerlerinin ve Takım Kaplamasının Yüzey Pürüzlülüğüne ve Takım Aşınmasına Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.

Nalbant M., Gökkaya H. Sur G., “Application of Taguchi mrtod in the optimization of cutting parameters, for roughness in turning”, Materials and Design, 28, 1379-1385, 2007.

Nian C.Y., Yang W.H., Tarng Y.S., “Optimization of turning operations with multiple performance characteristics”, Journal of Material Processing Technology, 95, 90-96, 1999.

Manna A. and Salodkar S., “Optimization of machining conditions for effective turning of E0300 alloy steel”, Journal of Material Processing Technology, 203, 147-153, 2008.

Davim J. P., “Study of drilling metal-matrix composites based on the Taguchi techniques”, Journal of Material Processing Technology, 132, 250-254, 2003.

Göloğlu C. Sakarya N., “The effects of cutter path strategies on surface roughness of pocket milling of 1.2738 steel based on Taguchi method”, Journal of Material Processing Technology, 206, 7-15, 2008.

Sahin Y., “Optimal testing parameters on the wear behavior of various steels”, Material and Design, 27, 455-460, 2006.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.